Tilintarkastajajärjestelmä uudistuu

Hallitus esittää tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäinen, selkeä ja kansainvälisesti uskottava tilintarkastajajärjestelmä.
Esitys sisältää uudistuksia muun muassa tilintarkastajien tutkintojärjestelmään ja tilintarkastuksen valvontaan. Ehdotetut uudistukset tulisivat voimaan 1.1.2016.

Yksi yhteinen perustutkinto
Esityksessä ehdotetaan, että tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmä uudistetaan. Nykyisten kolmen rinnakkaisen tutkintojärjestelmän sijaan tilintarkastajilla olisi yksi yhteinen perustutkinto ja kaksi erikoistumistutkintoa. Perustutkinnon suoritettuaan tilintarkastaja voisi erikoistua joko yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tai julkisen sektorin tilintarkastukseen.

Valvonta keskittyy
– Uudistus selkeyttää ja yhtenäistää valvontaa. Tilintarkastuksesta tulee entistä selkeämmin riippumaton viranomaistehtävä. Tämä vahvistaa valvonnan uskottavuutta ja vertailukelpoisuutta myös kansainvälisesti, työministeri Lauri Ihalainen kuvaa.
Tilintarkastuksen valvonta on nykyisin hajautunut 17 lautakunnalle. Jatkossa valvonta halutaan keskittää yhdelle taholle, Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettavalle Tilintarkastusvalvonnalle.
Samalla nykyiset Keskuskauppakamarin, kauppakamarien, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivat valvontalautakunnat lakkautettaisiin. Uudessa tilintarkastusvalvonnassa toimisi myös valtioneuvoston nimittämä tilintarkastuslautakunta. Uudistuksen myötä nykyisin Keskuskauppakamarin palveluksessa oleva tilintarkastuslautakunnan sihteeristö siirtyisi PRH:n palvelukseen.

Luottamusta tilintarkastukseen
Tilintarkastajajärjestelmän tehtävänä on lisätä luottamusta tilitarkastukseen, taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen sekä edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua.
– Toimivalla tilintarkastuksella on tärkeä rooli harmaan talouden torjunnassa, ministeri Ihalainen huomauttaa.
Uudistuksella pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan tilintarkastajajärjestelmää ja poistamaan kilpailun esteitä. Samalla parannetaan tilintarkastajien toimintaedellytyksiä ja urakehitysmahdollisuuksia sekä tilintarkastusosaamisen tarjontaa niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille.
Tilintarkastuslain uudistaminen käynnistyi vuonna 2008, jolloin eduskunta toi esiin tarpeen yhtenäistää tilintarkastajajärjestelmää. Eduskunnan lausuman perusteella käynnistettiin tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus.