Tilaajavastuu toimivammaksi – alihankkijoista helpommin tietoja

Yritysten tulisi entistä helpommin ja keskitetymmin saada sopimuskumppaniaan koskevaa tietoa viranomaisilta. Ehdotus sisältyy tilaajavastuulain uudistamista pohtivan työryhmän väliraporttiin. Lisäksi työryhmässä on ollut esillä alustavia sääntelymalleja, joilla edistettäisiin työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti raportin lausunnoille 26.6.2013. Syksyllä päätetään saadun palautteen sekä erillisen vaikutus- ja kustannusselvityksen perusteella, miten tilaajavastuun kehittämisessä edetään. Tavoite on ehkäistä harmaata taloutta.

– Tiedonsaannin helpottaminen vähentäisi yritysten työmäärää ja parantaisi tietojen luotettavuutta. Lisäksi jatkossa on keskeistä arvioida, kuinka tilaaja voisi ehkäistä alihankkijoiden työntekijöiden alipalkkausta, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

Tilaajan tulee lain mukaan selvittää alihankkijoiltaan koskevia tietoja, kuten verovelka- ja eläkevakuutustiedot. Työryhmä ehdottaa, että vastaisuudessa kaikki tiedot olisivat saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä.

Väliraportissa on kuvattu työryhmässä esillä olleita sääntelymalleja, joilla voitaisiin ehkäistä alipalkkausta. Lisäksi raportti sisältää ehdotuksia, jotka vahvistaisivat ulkomaisten toimijoiden tietoisuutta Suomen vähimmäistyöehdoista sekä tietoa antavasta tahosta.

Työryhmän on tarkoitus luovuttaa loppuraporttinsa vuoden loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä työryhmässä on edustus työmarkkinakeskusjärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, joka vastaa tilaajavastuulain valvonnasta.

Väliraportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut