Tietomallinnus työväline parempaan elinkaaren hallintaa

Tietomallinnusta elinkaaren hallinnan työkaluna kehitetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), VAV Asunnot Oy:n ja rakennusyhtiö Fira Oy:n hankkeessa, jonka pilottikohde on Vantaan Kivistöön nouseva VAV Asuntojen asuinkerrostalo.

Kehityshanke on ARAn rahoittama. Fira Oy toimii kohteen suunnittelunohjaajana ja rakentajana.

– Uudistamme hankekäsittelyämme vastaamaan paremmin tulevaisuuden vaatimuksiin energiatehokkuudesta, muuntojoustavuudesta ja elinkaarikustannuksista. Tämä kehityshanke on osa uudistustamme, jossa rakennuksen elinkaaren aikainen tehokkuus ja kustannukset pyritään huomioimaan nykyistä paremmin. Uskomme, että tietomallinnuksen avulla tehtävä rakennuksen elinkaaren hallinta hyödyttää koko rakennusalaa, sanoo ARAn kehittämisarkkitehti Sampo Vallius.

Tietomallinnus mahdollistaa kustannusten ennakoinnin

Kehityshankkeessa on tarkoitus selvittää tietomallinnuksen avulla se, miten esimerkiksi erilaiset materiaali- ja tekniikkavalinnat vaikuttavat kiinteistön ylläpitokustannuksiin koko sen elinkaaren aikana. Tietomallinnus antaa myös paremman kuvan siitä, miten eri valinnat yhdessä vaikuttavat esimerkiksi asuntojen tulevaan vuokratasoon.

– Tietomallipohjaisella elinkaaren hallinnalla on mahdollista ennakoida korjauskustannuksia ja niiden ajoittumista rakennuksen elinkaarelle. Lisäksi rakentamisen kokonaisratkaisut voidaan suunnitella siten, etteivät ikävät yllätykset vaikuta asumisen kohtuuhintaisuuteen, kertoo VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Elinkaaren aikaisten tietojen huomioivan suunnitteluprosessin on tarkoitus valmistua keväällä 2015. Vantaan Kivistöön rakennettavien vuokra-asuntojen rakentaminen aloitetaan ensi vuonna.