Tietoliikenneyhteyksiin luotetaan liikaa

– Aiheuttaapa häiriön myrsky tai kyberhyökkäys, valmiussuunnitelmien perusasioiden tulee olla kunnossa. Tavalla tai toisella asiat aina kiertyvät siihen, onko varavoimaa käytettävissä ja toimivatko tietoliikenneyhteydet. Myös koulutuksen varautumisasioissa tulee olla jatkuvaa. Kuntien varautumisen kipupisteinä todettiin kuntaliitokset, jatkuvat organisaatiomuutokset, ristiin kuntien kesken sovitut palvelut ja ostopalvelut.  
– Kuntien ostopalvelusopimuksissa tulee olla maininta siitä, että toimitus jatkuu myös mahdollisten häiriö- tai poikkeusolojen aikana. Tämä on kuitenkin kustannuskysymys, jolloin tulee miettiä, kuinka kriittinen palvelu on kyseessä.
Näin totesivat Pirkka 14 valmiusharjoituskseen osallistuneet hallintojohtaja Olli Niemi Pirkkalasta ja Mänttä-Vilppulan lakimies Ilkka Nikmo puheenvuorossaan valmiusharjoituksen palautetilaisuudessa.
Harjoitukseen osallistui 22 kuntaa Pirkanmaalta. Valmiusharjoituksen toteutti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Pelastusopisto lokakuun ensimmäisellä viikolla.
Harjoituksen taustatilanne oli yhteiskunnan kohtaama kyberhyökkäys, joka lamautti kunnani tietojärjestelmiä ja vaikeutti muun muassa vedenjakelua ja päivittäistavarahuoltoa.

Tietoliikenneyhteyksiin luotetaan liikaa
Aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäki totesi: – Jos kaksi miljoonaa asukasta on häiriötilanteen kohteena, mistä saadaan riittävän laaja tilannekuva, jonka mukaan laaditaan jatkotoimenpiteet.
Pelastusopiston vanhempi opettaja Markku Ström kertoi kuntien harjoituspalautteesta, että harjoitus koettiin hyväksi sekä rakenteeltaan että kestoltaan. Harjoitus paljasti, että kriittiset toiminnot ja kehittämiskohteet tunnistettiin ja puutteitakin havaittiin. Suurimmat puutteet havaittiin varautumisessa varavoiman osalta ja tietoliikenneyhteyksien toiminnassa.

Oppilaitoksessa lavastettu verkkohyökkäys meni täydestä
Kehitysjohtaja Juuso Hyvärinen kertoi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston tavasta harjoitella, jossa kaikki tietoliikenneyhteydet katkaistiin harjoitusaamuna 8.10. ja sekä  opiskelijat  että henkilökunta onnistuttiin yllättämään.
Lisäksi nettisivujen etusivu korvattiin nettihakkerointiin  viittaavalla kuvalla. Nettihyökkäyksen havaitsemiseen ja siitä informointiin kului parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen oppilaitokseen tuli myös ulkopuolisten ilmoituksia ja mediayhteydenottoja. Lisävahinkojen estämiseksi kaikki tietokoneet pyydettiin oppilaitoksesta sammuttamaan.
Henkilöstön kanssa keskusteltiin, mistä palvelunestohyökkäys voisi johtua.
– Fiksut nuoremme pohtivat, että joku olisi ehkä halunnut käyttää ammattikoulun verkkoa välineenä muihin hyökkäystarkoituk Henkilöstölle järjestettiin iltapäivällä tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin, mistä harjoituksessa oli kysymys.
– Oppilaitoksessa tilanteeseen suhtauduttiin hämäläisellä rauhallisuudella, eikä paniikkia Hyvärisen mukaan syntynyt missään vaiheessa.