Tietoa rakennustuotteiden kelpoisuusvaatimuksista verkosta

Rakennustuoteinfo-sivusto on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin avaama verkkosivusto, mistä voi selvittää, miten rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa. Lisäksi sivusto auttaa selvittämään, kuuluuko jokin rakennusosa esimerkiksi CE-merkinnän piiriin.
Sivusto on suunnattu rakentamisen ammattilaisille, kuten kaupan sisäänostajille, myyjille ja rakennusvalvonnalle sekä rakennushankkeissa mukana oleville yksityishenkilöille, kuten rakennushankkeeseen ryhtyville rakennuttajille.
Kelpoisuuden selvittäminen voi tulla eteen, jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole osoitettu tietyin menettelyin, ja siksi rakennusvalvontaviranomainen ei välttämättä hyväksy sitä käytettäväksi rakentamisessa.
Lain mukaan rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla turvallinen ja terveellinen.
Lisäksi sen tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan.

CE-merkinnät tai kansallinen hyväksyntä

Rakennustuotteiden kelpoisuus voidaan osoittaa kahdella tavalla: joko tuotteeseen kiinnitettävällä CE-merkillä tai kansallisella tuotehyväksynnällä. Osa rakennustuotteista kuuluu EU:n rakennustuoteasetuksen piiriin ja osaan sovelletaan kansallista tuotehyväksyntälakia.
Rakennustuotteiden CE-merkintään ja tuotehyväksyntään liittyvä nykyinen lainsäädäntö tuli voimaan kesällä 2013.
– Rakennushankkeessa toimivalle ei välttämättä ole selvää, mitä lainsäädäntöä mihinkin rakennustuotteeseen sovelletaan ja miten tuotteen kelpoisuudesta voidaan varmistua, toteaa johtava asiantuntija Heikki Viitala Tukesin ammattilaistuotteet-ryhmästä.
– Rakennustuoteinfon Tuotekelpoisuuden toteaminen -sivulla on talo, jonka eri osia klikkaamalla voi tarkastaa, kuuluuko esimerkiksi kamiina CE-merkinnän piiriin. Ensin klikataan talokuvan päällä olevaa Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä -tekstiä, sitten etsitään kamiinat ja takat ja havaitaan, että kuuluu CE-merkinnän piiriin, sillä sivulla lukee SFS EN 13240, Viitala opastaa.
CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, joilla on olemassa yhdenmukaistettu standardi. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toimitaan kansallisten, valmistajalle kuitenkin vapaaehtoisten, hyväksyntämenettelyjen mukaan. Kansallisia tuotehyväksyntämenetelmiä ovat tyyppihyväksyntä, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta.
Lisäksi valmistaja voi hakea yhdenmukaistetusta standardista poikkeavalle tuotteelle vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA). Tällöin tuote CE-merkitään.
Tukes toimii Suomessa rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja valvoo rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta.

Rakennustuoteinfo-sivuston löydät täältä.