Terveyshaitta-asiantuntijoille henkilösertifiointi

Ensi vuoden maaliskuusta alkaen asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisyyttä voivat arvioida riittävän pätevyyden omaavat asiantuntijat.
Tätä koskeva laki merkitsee vahvistuttuaan sitä, että asiantuntijoille säädetään valtakunnalliset yhdenmukaiset pätevyysvaatimukset ja jatkossa asiantuntijana voi toimia vain pätevyyden osoittanut henkilö, käytännössä siis tehdä terveellisyyteen liittyviä mittauksia, ottaa näytteitä, tutkia ja selvittää.
Tavoitteena on puuttua rakennusten ongelmiin nopeammin, millä voidaan ehkäistä ihmisille aiheutuvien terveyshaittojen syntymistä ja pahenemista nykyistä tehokkaammin.
Näin terveydensuojeluviranomaiset saavat lisää tietoa päätöksenteon tueksi. Samalla pystytään vähentämään terveyshaitoista aiheutuvia kustannuksia.
Kun myös terveydellisiä olosuhteita koskevien tutkimusten ja selvitysten taso paranee, asumiseen tai pysyvään oleskeluun käytettävien tilojen korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein.

Pätevyyden voi tarkistaa julkisesta rekisteristä

Asiantuntijana toimiminen edellyttää jatkossa henkilösertifiointia valtakunnalliseen julkiseen järjestelmään. Järjestelmästä muun muassa kiinteistön omistajat ja isännöitsijät pystyvät tarkistamaan asiantuntijan pätevyyden. Samalla nykyinen kuntakohtainen arviointi- ja hyväksymismenettely poistetaan kuntien tehtävistä.
Laki tulee voimaan 1.3.2015. Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimusten täyttäminen edellyttää 24 kuukauden siirtymäaikaa lain voimaantulosta. Siirtymäaika koskee niitä asiantuntijoita, jotka ovat toimineet kuntien ulkopuolisina asiantuntijoina ennen lain voimaantuloa.