Täydennysrakentaminen sujuvammaksi

Kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja pitää lyhentää. Täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia pitää sujuvoittaa. Näitä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen tähtääviä asioita varten on perustettu työryhmä, jonka työn pitäisi olla valmiina ensi vuonna toukokuun lopussa.
Ympäristöministeriön alaisuudessa toimivan työryhmän tehtävänä on helpottaa hajarakentamista. Myös pienimuotoiselle piharakentamiselle on tarkoitus luoda nykyistä laajemmat mahdollisuudet ja keinoja sujuvoittaa uusiutuvan energian laitteiden sijoittamista.
Lisäksi työryhmän tavoitteena on purkaa normistoa etenkin väestösuojien rakentamisvelvoitteiden ja pysäköintipaikkojen osalta.
Suurten kauppakeskusten sijoittamisen ohjaamisessa tavoitteena on luopua kaupan laatuluokituksesta kaavoituksessa sekä keventää suuryksikkösääntelyä keskustojen alueella.
Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia kaavoitus- ja rakentamisasioissa pitäisi suunnata neuvoa-antavaksi ja rajoittaa sitä, että viranomaiset eivät voisi valittaa nykyiseen tapaan toinen toistensa kaavapäätöksissä.
Työryjmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä ja rakennus- ja kiinteistöalan edustajina työryhmässä ovat mukana lakimies Johanna Aho RAKLI ry:stä ja johtaja Anu Kärkkäinen Rakennusteollisuus ry:stä.