Täydennysrakentaminen rahoittamisen ratkaisuksi

Rahoittaisimmeko tulevan linjasaneerauksemme lisä- tai täydennysrakentamisella? Tämä kysymys pitäisi esittää SKH-Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäen mielestä kaikissa niissä asunto-osakeyhtiöissä, jotka valmistautuvat linjasaneerauksiin tai muihin peruskorjaushankkeisiin.
– Yksikään hanke ei käynnisty, ellei se ole taloudellisesti järkevää. Koska taloyhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen, pitäisi löytää uusia keinoja käsitellä esimerkiksi rakennusoikeuden myynnistä syntyvää myyntivoittoa, Kulomäki sanoo.
Juho Salomäki on selvittänyt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tekemässään diplomityössä taloyhtiön lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Diplomityön pohjalta on syntynyt ajatus käänteisestä asuintalovarauksesta.
– Asuintalovarausta muuttamalla pitäisi olla mahdollisuus kirjata lisärakennusoikeuden myyntituloa vastaava varaus niin, että taloyhtiö voi vähentää varausta kuluja vastaavasti tulevien vuosien aikana. Käänteisesti asuntolainasta meillä on jo hyviä kokemuksia ja sama menettely toimisi varauksessakin, Kulomäki toteaa.
Helsingin kaupungissa lisä- ja täydennysrakentamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Yleiskaavassa kolmasosa tulevista asuntotarpeista haluttaisiin toteuttaa lisä- ja täydennysrakentamisena.
– Mellunmäen purkava lisärakentaminen -hankkeessa olen käytännössä nähnyt, minkälaisia vaikeuksia ja haasteita tulee vastaan, kun suunnitellaan yhden korttelin täydennysrakentamista, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava toteaa.
– Täydennysrakentamisen toteutuminen ei ole vain kaupungin näkemyksistä kiinni, vaan siihen liittyy merkittäviä lainsäädännöllisiä näkökulmia.