Tarkkailija-palvelulla tietoa ympäristön tapahtumista ja hankkeista

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Solita Oy ovat kehittäneet uuden sähköisen Tarkkailija-palvelun, jonka avulla käyttäjä saa tietoa ympäristönsä tapahtumista tai muutoksista. Tarkkailija on karttapohjainen tietopalvelu, jonka avulla käyttäjä voi itse määrittää ilmoitettavaksi haluamansa aihepiirit sekä hankkeet. Tietoja pystyy myös rajaamaan haluamiinsa maantieteellisiin alueisiin.

Jos asuinalueellasi on alkamassa vaikkapa kaavoitushanke, josta on tietoa kunnan verkkosivuilla, Tarkkailija-palvelu löytää tiedon ja lähettää sen antamaasi sähköpostiosoitteeseen”, projektipäällikkö Kaarina Vartiainen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Tarkkailija-palvelu kerää sisältöjä eri toimijoiden verkkopalveluista, joita on tällä hetkellä yli 400 eri sivustoa. Näihin kuuluvat mm. kuntien, ELY-keskusten sekä aluehallintovirastojen ja rakennettuun ympäristöön liittyvien virastojen sivustot.

Palvelu on osa Ympäristöministeriön hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa asumiseen sekä rakennettuun ympäristöön liittyviä sähköisiä asiointi- ja tietopalveluita.

Lisätietoja palvelusta: Tarkkailija