Tarkista taloyhtiösi tilinpäätös ja tee se oikein

Vaikka tilinpäätöksen laatisi isännöintiyritys tai tilitoimisto, taloyhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa sen paikkansapitävyydestä. Hallituksen tulee siksi tarkistaa tilinpäätös ennen sen allekirjoittamista. Liian usein tarkistus jää tekemättä.
Taloyhtiön tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta, liitetiedoista ja toimintakertomuksesta. Tilinpäätöksen laatiminen kuuluu periaatteessa taloyhtiön hallituksen vastuulle, mutta käytännössä sen usein tekee isännöintiyritys tai tilitoimisto.
Taloyhtiön hallituksen velvollisuutena on varmistaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu oikein sekä asianmukaisesti.
– Hallitus tarkistaa tilinpäätöksen monesti vain pintapuolisesti. Siihen tehdään ehkä teknisiä korjauksia, kuten päivämäärän muutoksia, mutta ei juuri muuta, kertoo BDO Oy:ssä verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijana toimiva Antti Suulamo.
Tilanteen korjaamiseksi hän kirjoitti vastikään Hallituksen pienen tilinpäätösoppaan, joka auttaa taloyhtiön tilinpäätöksen lukemisessa ja tulkinnassa.
Suulamon mukaan hallituksen jäsenet kaipaavat käytännön tietoa siitä, mitä tilinpäätöksen tulisi sisältää ja miten sitä voi tulkita.
– Monikaan hallituksen jäsen ei tiedä, miten taloyhtiön tilinpäätös käytännössä laaditaan. Tällöin epäselvistä seikoista ei osata tai uskalleta kysyä, tai niitä ei edes huomata.

Isännöitsijäkin tekee virheitä
Monissa taloyhtiön hallituksissa luotetaan siihen, että isännöintiyritys osaa laatia tilinpäätöksen oikein ja virheettä. Terve epäilys on kuitenkin paikallaan.
– Tilinpäätös on yleensä laadittu oikein, mutta inhimillisiä virheitä voi sattua, varsinkin kiireessä. Myös ohjelmistot tekevät virheitä, Suulamo toteaa.
Isännöintiyrityksillä on keväisin työn alla suuri määrä taloyhtiöiden tilinpäätöksiä, joten isännöitsijällä ja kirjanpitäjällä ei välttämättä ole aikaa tarkistaa jokaista tilinpäätöksen numeroa. Tarkistusvastuu lankeaa tällöin hallitukselle.
Hallituksen jäseniltä vaaditaan tarkkuutta etenkin silloin, jos tilinpäätöksissä on ollut aiempina tilikausina virheitä, jos isännöintiyritys ei ole tilikauden aikana raportoinut kunnolla talouden asioista tai jos isännöitsijältä on vaikeaa saada vastauksia kysymyksiin.

Tilinpäätöksen perusasiat kannattaa opetella

Mitä taloyhtiön hallituksen tulee sitten tarkistaa tilinpäätöksestä? Järkevintä on aloittaa toimintakertomuksesta, joka on sanallisessa muodossa ja siten muuta tilinpäätöstä helpompi ymmärtää.
– Toimintakertomuksesta kannattaa tarkistaa, että tilikauden olennaiset tapahtumat on esitetty oikein. Myös arvio tulevasta kehityksestä sekä se, miten isoista urakoista on kerrottu, ovat olennaisia asioita, Suulamo opastaa.
Vastikerahoituslaskelmat tulee tarkistaa, ja niitä kannattaa peilata tulevaan talousarvioon. Taloyhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta on puolestaan tärkeää tarkistaa se, että niiden rakenne on laissa määrätyn mallin mukainen. Sekä tuloslaskelmassa että taseessa tulee olla mukana edellisen tilikauden vertailutiedot.
Taloyhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa siitä, että tilinpäätöksen tiedot ovat oikein.
– Vaikka tilinpäätöksen laatisi isännöintiyritys, vastuu sen sisällöstä ei siirry isännöinnille. Myöskään tilintarkastajalle tarkistusvastuuta ei voi delegoida, tilintarkastaja vastaa vain tilintarkastuskertomuksesta, Suulamo muistuttaa.
– Tilinpäätöksen tulkinta ei ole vaikeaa, kunhan ensin opettelee muutamat perusjutut.