Tarkasta tuotteiden CE-merkinnät

Tarkasta hankkiessasi esimerkiksi sähkölaitteita, leluja, rakennustuotteita tai henkilösuojaimia, että ne on varustettu EU-lainsäädännön mukaisella CE-merkillä.

Tästä muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka voi määrätä toimittajan poistamaan tuotteen markkinoilta, ellei siinä merkintää ole. Vastuu tuotteen turvallisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkinnästä on toiminnanharjoittajalla.

CE-merkin tarkoituksena on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. Merkinnällä tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. EU-säädökset määrittelevät, missä tuoteryhmissä CE-merkin kuuluu olla. Esimerkiksi leluissa, koneissa, sähkölaitteissa, henkilösuojaimissa, rakennustuotteissa, kaasulaitteissa sekä painelaitteissa täytyy CE-merkintä olla.

Sen kiinnittämisen edellytykset vaihtelevat tuoteryhmittäin. Joissakin tuoteryhmissä CE-merkin kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, eli tuote on tyyppitarkastettava.

Tyyppitarkastettavia tuotteita ovat mm. kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasulaitteet sekä osa henkilönsuojaimista, kuten ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät sekä suojalasit. Tuotekohtaisia tietoja saa esimerkiksi EU-komission verkkosivuilta.

CE-merkki on kiinnitettävä tuotteeseen näkyvästi ja pysyvästi. Jos se ei tuotteen ominaisuuksista johtuen ole mahdollista, CE-merkki voidaan kiinnittää pakkaukseen. CE-merkkiä ei saa kiinnittää muihin kuin lainsäädännön määrittelemiin tuoteryhmiin.

Kuluttajaturvallisuuslaki mahdollistaa sellaisen kulutustavaran markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimustenvastainen. CE-merkin väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoon CE-merkintärikkomuksesta annetun lain nojalla.

Vastuu siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita, on toiminnanharjoittajilla eli tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä. Tukesin markkinavalvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella CE-merkintää koskevat säännöt eivät ole kaikille toiminnanharjoittajille tuttuja.

Tukes kehottaa toiminnanharjoittajia perehtymään tuotteiden turvallisuutta ja CE-merkintää koskeviin vaatimuksiin ja huolehtimaan, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita. Tukes tulee kiinnittämään asiaan huomiota markkinavalvonnassaan.