Tampere tavoittelee 40-80 prosentin energiansäästöä

Energiansäästöt ja kaupunkilaisten elämänlaadun parantaminen älykkäiden ja kustannustehokkaiden korjausrakentamiskonseptien ansiosta on tavoitteena EU-GUGLE –projektissa. Tampere on yksi mukaan lähteneistä kaupungeista ja projekti kohdistuu Tammelan kaupunginosaan.

Viisivuotisen EU-GUGLE-projektin aikana pilottikaupungit pyrkivät saavuttamaan 40–80 prosentin energiansäästön jokaista pilottikaupunginosaa kohden ja kasvattamaan uusiutuvien energianlähteiden osuutta 25 prosentilla.

– Tammelan kaupunginosan rakennuskannan painopiste on 1970- ja 80-luvun elementtirakentamisessa, jossa on mahdollisuus kohtuullisen kustannustehokkaaseen ja energiatehokkaaseen peruskorjaamiseen. Kehittämällä kopioitava energiaremontoinnin konsepti voidaan säästää hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, toteaa projektiasiantuntija Tiina Sahakari Tampereen kaupungilta.

– Tammelassa tavoitteena on vähentää lämmitysenergian kulutusta. Keinoja tähän pääsemiseksi ovat tehokas lämmöntuotto lämmitysjärjestelmän säädöllä, lämmön talteenotto sekä rakennustekniset toimenpiteet, joilla parannetaan ulkovaipan lämmöneritystä ja tiiviyttä, sanoo erikoistutkija Terttu Vainio VTT:ltä.

Energiasta merkittävä osuus kuluu ilmanvaihdon kautta. Projektikohteet ovatkin kiinnostuneita ilmanvaihdon lämmön talteenotosta. Toisin kuin julkisivukorjauksiin, ilmanvaihdon kustannustehokkaaseen energiatehokkuuden parantamiseen on tarjolla vähän korjauskonsepteja.

Lisäksi yhtenä haasteena tavoitteiden toteuttamiselle pidetään sitä, että asunto-osakeyhtiöissä päätökset korjauksista tekevät kaikki osakkeenomsistajat, kun taas vuokrataloissa päätökset tekee yksi omistaja.

Tampereella on kuitenkin näyttöä tavoitteiden toteuttamisesta. Esimerkiksi kolmen ensimmäisen ECO2-toimintavuoden aikana kaupungin kasvihuonepäästöt ovat kääntyneet laskuun.

Projektin muut pilottikaupungit ovat Wien Itävallasta, Aachen Saksasta, Milano Italiasta, Bratislava Slovakiasta ja Sestao Espanjasta. Lisäksi projektiin osallistuvat yhteistyökaupunkeina Göteborgin kaupunki Ruotsista ja Gaziantepin kaupunki Turkista.

Projektin kansainväliset nettisivut (sisältävät myös Tampereen pilotin esittelyvideon) löytyvät osoitteesta: http://www.eu-gugle.eu