Taloyhtiöt mukaan Ekokoti-hankkeeseen

Kotitaloudet ja taloyhtiöt sekä korjausrakentamisen ammattilaiset käynnistävät  pääkaupunkiseudulla, Tampereen ja Mikkelin seuduilla sekä Varsinais-Suomessa Ekokoti-hankkeen. Siinä tavoitellaan ympäristövaikutusten pienentämistä kotitalouksissa ja taloyhtiöissä.

Käytännössä puhutaan neuvonnasta, uudenlaisten palveluiden kehittämisestä ja koulutuksesta.

– Henkilökohtaisilla valinnoilla kansalaiset voivat pienentää ilmastovaikutuksiaan jopa kymmeniä prosentteja, sanoo erikoistutkija Ari Nissinen Suomen Ympäristökeskuksesta SYKEstä.

Valintojen kestävyyteen ja arjen tottumusten muuttamiseen kannustetaan neuvonnalla. Lisäksi on tarkoitus vahvistaa kiinteistöjen kunnossapidon ja korjausrakentamisen ammattilaisten ympäristöosaamista.

– Kotitalouksissa ja taloyhtiöissä tarvitaan puolueetonta tukea, jotta parannetaan sekä energiatehokkuutta että asumisen laatua,  Emilia Olkanen Ekokumppanit Oy:stä Tampereelta sanoo.

Ekokoti-hanke käytännössä

Ekokoti-hanke on yksi kahdeksasta kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (KULTU) kokeiluhankkeista ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö. Tässä muutamia esimerkkejä, miten Ekokoti-hanke toimii käytännössä:

– Arjen tärkeimpiä ympäristötekoja ovat asumisen, ruoan ja liikkumisen valinnat. Ilmastodieetti.fi-palvelu on avuksi kodin ja arjen keskeisten ilmastovaikutusten tunnistamisessa,  kertoo tutkija Marja Salo SYKEstä.

– Valonia pureutuu suomalaisten ilmastovaikutuksiin uudenlaisella kokeilulla, jossa mitataan kotitalouksien energian, veden ja polttoaineen kulutusta sekä jätemääriä reaaliaikaisesti. Tarkan seurannan ja monipuolisen neuvonnan ansiosta erilaisten kotitalouksien ilmastovaikutuksia ja tärkeimpiä muutostarpeita  pystytään tunnistamaan ja arvioimaan, kertoo projektipäällikkö Riikka Leskinen Valoniasta.

– Tampereen seudulla kehitetään taloyhtiöiden energianhallintapalveluita. Energia-asiantuntijoita koulutetaan taloyhtiöiden hallitusten tueksi, energiakartoituksia kehitetään ja uutta liiketoimintaa pyritään luomaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, sanoo projektipäällikkö Emilia Olkanen Ekokumppanit Oy:stä.

Hankkeessa ovat SYKEn kanssa mukana Tampereen kaupungin kestävän kehityksen yhtiö Ekokumppanit Oy, mikkeliläinen Ekoleima Ay, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia. Se kestää 2013-2014.