Taloyhtiöpäättäjä etsii tietoa mieluummin Kiinteistöpostista kuin netistä

Lokakuun alkupuolella tehdyn Kiinteistöpostin lukijatutkimuksen tuloksista käy ilmi, että taloyhtiöpäättäjät eivät hyödynnä kovinkaan paljoa internetiä päätöstensä tueksi. 12 prosenttia kaikista vastaajista ei hae koskaan apua netistä hankintojen tai päätöksenteon tueksi, 30 prosenttia vastaajista sanoi hyödyntävänsä nettiä harvemmin kuin kerran kuukaudessa ja 14 prosenttia noin kerran kuukaudessa.

Ammatti-isännöitsijät ovat keskimääräistä aktiivisempia käyttäjiä, sillä heistä 30 prosenttia hyödyntää nettiä päivittäin ja viikoittain ainakin kerran 38 %. Kerran kuukaudessa tai harvemmin kone aukeaa 15 prosentilla, kaksi prosenttia ei käytä nettiä laisinkaan.

Tulos on mielenkiintoinen ja vahvasti vastavirrassa siinä, miten yleensä luullaan. Monet kiinteistöalalla toimivat yrityksetkin kuvittelevat hoitavansa markkinointiviestintänsä myös taloyhtiöpäättäjiin netin kautta. Metsään menee.

Kiinteistöposti teetätti tutkimuksen yhdellä Suomen suurimmista tutkimusyrityksistä, IROResearch Oy:llä jo viidettä kertaa. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi.

Tutkimuksessa haastateltiin lokakuun alkupuolella puhelimitse 100 ammatti-isännöitsijää, 100 oman toimen ohessa toimivaa osakasisännöitsijää ja 100 taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa eri puolilta Suomea.

Taloyhtiöissä korjataan paljon

Korjauksia taloyhtiöihin on tulossa reippaasti, sillä 52 % vastaajista sanoi seuraavan kahden vuoden aikana edustamiinsa taloyhtiöihin tulevan merkittäviä korjauksia. Vain joka kolmannessa taloyhtiössä asiat ovat mallillaan, eikä tiedossa ole mitään korjattavaa.

14 prosenttia vastaajista kertoi taloyhtiönsä vuosihankintojen olevan yli 500 000 euroa, yhdeksällä prosentilla yli miljoona euroa.

Hurja lukijamäärän kasvu

Kiinteistöpostin lukijamäärä on kasvanut voimakkaasti verrattuna kahden vuoden takaiseen tutkimukseen. Nyt yhtä Kiinteistöpostin numeroa lukee 2,40 ihmistä. Se  tarkoittaa, että lehden valtakunnallisella puheenjohtajanumerolla on 155 000 lukijaa. Kahdessa vuodessa lukijamäärä on kasvanut peräti 23 000:lla lukijalla.

Vaikka lehden keskimääräinen lukuaika on vähän supistunut, silti lukuaika on huippuluokkaa, 43 minuuttia. Taloyhtiöiden puheenjohtajat lukevat lehteä keskimäärin 53 minuuttia.

Luotettava ja vaikuttaa päätöksentekoon

Vastaajat pitävät Kiinteistöpostia edelleenkin luotettavana ja uskottavana. Kouluarvosanaksi luotettavuuden ja uskottavuuden kohdalla tutkimus antoi 8,4, juttujen tasoksi 8,3, ulkoasusta 8,2. Kokonaisarvosana oli 7,9.

38 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lehti vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa ja 86 prosenttia piti lehteä erittäin tai melko hyödyllisenä.

Lehden sisällön tärkeyskärkenä lukijat pitivät putkiremontteja, korjausrakentamista, isännöintiä ja hallintoa, energiansäästöasioita sekä kylpyhuoneremontteja.

70 prosenttia vastaajista kertoi lukevansa lehden pääkirjoitukset, kasvua viisi prosenttiyksikköä edelliseen tutkimukseen.

Mainonta koetaan hyödyllisenä

Joka toinen vastaaja koki lehdessä olevat mainokset hyödylliseksi päätöksenteon kannalta ja 55 prosenttia kiinnostavina. Lehdessä julkaistaan lukijoiden mukaan mainoksia sopivasti, tätä mieltä oli 82 prosenttia vastaajista.

Alan muiden lehtien lukeminen oli varsin vähäistä, Kiinteistöpostin lukijoista Kiinteistöliiton jäsenlehteä lukee noin joka neljäs ja isännöitsijäliiton jäsenlehteä selväsi alle viidennes. Muita alalla ilmestyviä lehtiä luetaan satunnaisesti.

Teksti: Matti Karppanen