Taloyhtiöille paljon hyödyllistä tietoa homevaurioiden korjaamisesta

Kosteus- ja hometalkoiden puitteissa syntynyt Taloyhtiön opas homevaurion korjaamiseen on nyt valmis. Opas antaa hyvin yksityiskohtaista tietoa, miten homevaurion korjaamiseen liittyvän prosessin pitäisi edetä kuntotutkimuksesta korjaustyön valmistumiseen ja mitä asioita missäkin vaiheessa pitäisi ottaa huomioon.
Oppaasta löytyy tietoa, mitä kuntotutkimuksen pitäisi sisältää ja esitetty homevauriokorjaukeen kuuluvien henkilöiden roolit ja vastuut.
Lisäksi oppaasta löytyy lomakemallit kuntotutkimuksen kilpailuttamiseen, mutta myös sopimusmalli täyttöohjeineen.
Korjaussuunnitelman sisällöstä oppaassa muistutetaan, että homekorjaustöihin tarvitaan jokaisesta kohteesta omat korjaussuunnitelmat, joista käy ilmi, mitä korjataan, miten korjataan ja kuinka laajasti korjataan. Opas auttaa myös kilpailutuksen toteuttamista ja sopimusten laatimista asiaan liittyvillä lomakemalleilla.
Jotkin korjaustyöt voivat olla luvanvaraisia, mikä sekin on syytä selvittää korjausten suunnitteluvaiheessa kunnan tai kaupungin rakennustarkastajalta.

Suullinen sopiminen ei kannata
”Suuri osa homekorjauksia koskevista riidoista johtuu suullisesti tehdyistä sopimuksista. Tällöin ei ole kirjallista näyttöä siitä, mitä on sovittu. Sopimukset pitää siksi aina tehdä kirjallisesti.
Asiakirjojen laadinnassa ja sopimusehtoja työstettäessä tulee huomioida homekorjaushankkeen erityisvaatimukset. Rakennusurakkasopimuksia ei ole säädelty lailla, minkä vuoksi taloyhtiön edustajien on itse ymmärrettävä ja tunnettava sopimusasiakirjojen ja sopimusehtojen merkitys.
Taloyhtiö tarvitsee ammattitaitoisen johtavan asiantuntijan, jos osaamista sopimusasiakirjoihin ei löydy taloyhtiöltä itseltään”, oppaassa todetaan.
Tätäkin taustaa vasten oppaasta löytyy tietoa eri urakkamuodoista, tarjouspyynnöistä, kilpailuttamisesta, urakkaneuvotteluista ja sopimuksen tekemisestä.
Kun taloyhtiössä teetetään homevauriokorjausta, on syytä huomioida homekorjaamiseen liittyviä erityispiirteitä, kuten esimerkiksi tiedonkulku, purkutyöt ja suojaaminen, materiaalien säilytys, työmaan kosteudenhallinta, rakennusaikainen ja homeettomaksi siivoaminen, työn tarkastukset, vastaanotto ja tarkastukset sekä takuuaika ja seuranta.
Oppaan loppupuolella tuodaan esiin myös tahot, mistä löytää pätevöityneitä asiantuntijoita esimerkiksi kuntotutkimusten tekemiseen tai suunnittelijatehtäviin.

Kosteusvaurioiden ehkäiseminen tärkeintä työtä
Oppaan laatimisen taustalla on tietoisuus siistä, että kosteusvaurioiden ehkäisy sekä nopea ja laadukas korjaaminen vähentävät terveysriskejä ja laskevat korjauskustannuksia ja ovat siten järkevää omaisuuden hoitoa.
“Ennen homekorjaukseen ryhtymistä on kuitenkin hyvä ymmärtää, miten homekorjaushanke etenee ja missä homekorjaushankkeen vaiheissa on tapahtunut epäonnistumisia, jotta samoilta epäonnistumisilta vältytään”, oppaassa todetaan.
Oppaan toivotaan palvelevan nimenomaan siinä maailmassa, mikä on todellisuutta eli homekorjauksia tehdään usein ilman korjaussuunnitelmia ja kirjallisia sopimuksia, korjaustarpeen selvittävät kuntotutkimukset ovat usein puutteellisia tai ne on jätetty kokonaan tekemättä ja kosteus- ja homevaurioita on korjattu siten, että ainoastaan vaurioituneet materiaalit on vaihdettu, eikä huomiota ole välttämättä kiinnitetty vaurion aiheuttajaan.
Lisäksi homepurkutöitä on tehty puutteellisin suojaustoimenpitein, jolloin homepölyt ovat levinneet laajalle liaten rakennuksen lisäksi irtaimiston.
Opas on laadittu auttamaan homekorjaustyön toteuttajina toimivia kiinteistöosake- ja taloyhtiön hallituksia sekä julkisen omistajan edustajia.

Lataa opas tästä:

Lue myös, mitä nykyisin rakennusterveysasiantuntijana FCG Suunnittelu ja tekniikka Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluissa työskentelevä Heidi-Johanna Jokelainen kertoi viime kesänä oppaan valmistelutyöstä ja yleensä kosteus- ja homevaurioiden korjaamisesta taloyhtiöissä.