Taloyhtiöiden puheenjohtajilta arvosana 8+ isännöitsijöille

Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat antoivat isännöitsijälleen kouluarvosanan 8+, selviää Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton teettämästä Isännöinnin laatu 2020 -tutkimuksesta. Hallituksilta isännöitsijät saivat arvosanaksi 8- ja osakkailta 7+ sekä toiminnantarkastajilta 6 ½.

Tutkimuksella kartoitettiin taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiin ja isännöintipalvelujen laatuun sekä koottiin näkemyksiä taloyhtiöiden tarpeista ja odotuksista isännöinnin suhteen. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 6010 taloyhtiön puheenjohtajaa, hallitusten jäsentä, osakasta sekä toiminnantarkastajaa syyskuussa 2020.

Taloyhtiöt olivat tyytyväisimpiä isännöitsijän kokoustoimintaan, luotettavuuteen ja tavoitettavuuteen. Eniten kohennustarvetta taloyhtiöiden mielestä koettiin olevan isännöitsijän aloitteellisuudessa, aikaansaavuudessa sekä kehityshakuisuudessa.

Isännöintiin olivat tyytyväisimpiä pisimpään hallituksessa toimineet sekä taloyhtiöissä toimivat iäkkäät ihmiset. Kriittisimpiä puolestaan olivat ruuhkavuosia elävät 30–49 -vuotiaat. Uudellamaalla sekä Kainuussa suhtaudutaan alueista kriittisimmin isännöintiin.

”Tyytyväisyys isännöitsijöihin oli parantunut hieman enemmän kuin isännöintiyrityksiin. Taloyhtiön kannalta on iso merkitys sillä henkilöllä, joka toimii taloyhtiön isännöitsijänä”, sanoo Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.

Kyselyn vastaajista yli 70 prosenttia arvioi, että isännöitsijän ominaisuuksista tärkein on asioiden loppuun saattaminen. Seuraavaksi tärkeimpinä vastaajat pitivät isännöitsijän talousosaamista sekä viestintää ja tiedottamista.

Isännöitsijän toiminnassa tärkeimpinä taloyhtiöt pitivät isännöitsijän asiantuntemusta ja luotettavuutta. Seuraaviksi tärkeimpiä olivat aikaansaavuus ja vastuullisuus.

Isännöintiyritysten osalta tärkeimmät tekijät olivat luotettavuus ja henkilöstön asiantuntemus sekä seuraaviksi tärkeimpinä asiakirjojen laatu ja palveluhenkisyys. Tyytyväisimpiä isännöintiyritysten osalta taloyhtiöt olivat asiakirjojen laatuun, yritysten luotettavuuteen sekä henkilöstön palveluhenkisyyteen ja asiantuntemukseen.

”Tärkeyden ja tyytyväisyyden neljän kärki oli isännöintiyritysten osalta sama, hieman eri järjestyksessä toki”, toteaa Tossavainen.

Tutkimuksen toteutuksesta ja raportoinnista vastasi KTI Kiinteistötieto Oy. Kaikki vastaukset käsiteltiin luottamuksellisina.