Taloyhtiö tuottamaan energiaa

Myös taloyhtiö tai yritys voi olla energian pientuottaja. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Tekniikka & Talous -lehden mukaan tänä syksynä työryhmän tutkimaan, mikä estää kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä yrityksiä aloittamasta energian pientuotantoa ja miten valtio voisi tukea tuotantoa.

Elinkeinoministeriön energiaosaston ylitarkastaja Bettina Lemström arvioi, että pientuotannon mahdollisuudet ovat edistyneet paljon 1-2 vuoden aikana.kertoo.

– Selvitämme myös pientuotannon kannattavuutta ja pitäisikö valtion tukea sitä taloudellisesti jotenkin, ylitarkastaja Lemström sanoo Tekniikka&Talous -lehden artikkelissa.

Energian pien- ja mikrotuotanto on tuulivoimaa, aurinkosähköä, bioenergiaa ja pienvesivoimaloita. Kunnon tietoa niiden määrästä ei ole kenelläkään, koska pien- ja mikrotuotantoa ei tilastoida. Suomessa arvioidaan, että aurinkojärjestelmiä on asennettu satakunta. Niistä karkeasti puolet on asennettu kahden viime vuoden aikana. Suomessa on asennettua aurinkosähkökapasiteettia runsas 10 megawattia, Ruotsissa 24 megawattia. Pientuulivoimaloita on Suomessa arviolta tusina.

Muissa maissa pien- ja mikrotuotanto on saatu kasvuun, koska niissä on käytössä syöttötariffin kaltaisia tukia, nettomittarointia ja investointitukia. Suomessa nykyinen uusiutuvan energian takuuhinta eli syöttötariffi sulkee kaiken pientuotannon pois.  Syöttötariffin alarajat ovat 100 kilovolttiampeeria (kVA) biokaasulle ja metsähakkeelle sekä 500 kVA tuulivoimalle.