Taloyhtiö muistuttaa turvallisuudesta turvanauhalla?

Olet pysäköinyt autosi pelastustielle tai jättänyt lastenvaunut rappukäytävään. Löydät autosi ikkunasta tai lastenvaunuistasi turvanauhan, jossa kerrotaan pelastuslaitoksen yhteystiedot ja perustellaan, miksi vaaraa aiheuttanut tekosi on merkitty.

– Tunnen ongelman, josta turvanauhaideani lähti liikkeelle. Työskentelen Helsingin pelastuslaitoksella isännöitsijänä. Olen myös toiminut Helsingissä palotarkastajana kahdeksan vuotta. Turvanauhan käyttäminen todennäköisesti laskee kynnystä puuttua turvallisuuden epäkohtiin, jolloin se parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Idean pohjalta on Helsingin kaupungin pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen toteuttanut jo ensimmäiset turvanauhat, ideasta palkittu Mauri Raitanen kertoo.

Palosuojelurahasto on juuri myöntänyt kehittämisrahaa Turvanauhat -ehdotuksen jatkokehitystyöhön. Palkinnon suuruus on 2 000 euroa.

Uusi tapa viestiä turvallisuudesta

Turvanauhat -ehdotus edustaa uudenlaista turvallisuusviestintää. Se on hyvä omavalvonnan keino taloyhtiöille, yrityksille, isännöitsijöille ja asukkaille sekä tarvittaessa yksi tapa viranomaisille ja pelastajille puuttua havaittuihin onnettomuusriskeihin.

Turvanauhaa käytetään onnettomuusuhasta tiedottamiseen henkilölle, joka ehkä tahattomasti on aiheuttamassa vaaraa jättämällä esimerkiksi auton pelastustielle tai lastenvaunut rappukäytävään.

Konkreettinen muistutus

Pelastustielle väärin pysäköimisen merkitsemiseksi voisi turvanauhasta olla kaksi versiota, joista toinen tulisi taloyhtiön tai yrityksen käyttöön ja toinen pelastushenkilökunnan käyttöön. Nauhassa voisi olla lakitekstiä, mutta myös perustelut, miksi esimerkiksi lastenvaunujen ja -rattaiden säilyttäminen käytävällä on kielletty.

Nauhaan painetaan lisätietoina alueen pelastuslaitoksen yhteystiedot. Turvanauhaa voidaan painaa useilla eri kielillä, jolloin se tavoittaa myös maahanmuuttajat.

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.