Takauslainan turvin peruskorjaamaan

Valtio takaa nyt asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksiin otettuja lainoja. ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiölle perusparantamiseen myönnettävän lainan takauslainaksi. Silloin valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle ja kunnalle näiden myöntämistä takauslainoista. Valtion vastuu on täytetakaustyyppinen.


Tällainen takauslaina on yksi niistä ehdotuksista, joita asuntoministeri Pia Viitasen nimittämä Remonttiryhmä loppuraportissaan ehdotti.
Remonttiryhmän näkemyksen mukaan vanhojen alueiden lisä- ja täydennysrakentaminen on hankalaa ja kallista, eivätkä asukkaat koe hyötyvänsä siitä. Tätä taustaa vasten remonttiryhmä ehdotti takauslainajärjestelmän lisäksi sitä, että kunnat jättäisivät perimättä kaavoitettavasta lisärakennusoikeudesta syntyvän arvonnousun, jonka taloyhtiöt voisi käyttää kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen.
Kuntien tulisi helpottaa lähiöiden lisärakentamista esimerkiksi joustavoittamalla päätöksentekoa, vaikka mahdollistamalla kaavasta poikkeamisen viranhaltijateitse.
Lisäksi pitäisi kehittää pysäköintiratkaisuja, jotka mahdollistavat lisärakentamisen.  Valtion infra-avustuksia tulisi suunnata vanhoille alueille uusien sijaan.

Takauslainan pääkohdat
Takauslainan määrä on enintään 70 prosenttia asunto-osakeyhtiön asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista perusparannuskustannuksista. Tällaisia välittömästä asuntoihin liittyviä tiloja ovat esimerkiksi varastokomerot, saunatilat, pyykkituvat ja vastaavat. Liiketilat eivät ole asumista palvelevia tiloja.
Hyväksymisen edellytyksenä on, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen.
Takausmaksu on 2 prosenttia myönnetyn takauslainan pääomasta ja se maksetaan Valtiokonttorille lainan nostamisen yhteydessä lainanmyöntäjän välityksellä.
Takausaika on enintään 20 vuotta takauslainan ensimmäisestä ARAn hyväksymispäätöksestä.
Ensisijaisena vakuutena on pääsääntöisesti kiinteistökiinnitys, jonka on oltava lainansaajan muita lainoja paremmalla etuoikeudella.
Takauslainaa saadaan nostaa perusparannustyön valmiusastetta vastaavina erinä tai yhtenä eränä työn valmistuttua.
Laki tuli voimaan tämän vuoden alusta.

Tarkemmat tiedot: http://ara.fi/fi-FI/Rahoitus
Remonttiryhmän raportti:

Lue tästä myös syyskuussa ilmestynyt artikkeli Remonttiryhmän loppuraportissa esittämistä toimenpiteistä.