Taajuusmuutostöitä tehdään nyt lähes ruuhkaksi asti

Yhteisantennijärjestelmään liittyvät taajuusmuutokset etenevät ja uusmaalaisissa ja pääkaupunkiseudunkin taloyhtiöissä tehdään nyt kiivaasti valmistelu- ja muutostöitä. 17. joulukuuta pitää koko Suomessa olla kaiken valmista.
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n puheenjohtaja Martti Kemppi pelkää töiden ruuhkautuvan, koska taloyhtiöt ovat hieman hitaanlaisesti tiedostaneet, mitä pitää tehdä, ettei televisiosta mene kanavia pimeiksi.

Nostokorista käsin työskentelevä oppisopimusantenniasentaja Nina Salminen poistaa antennimastosta vanhat antennit, laittaa niiden tilalle uudet UHF- ja VHF-antennit, suuntaa UHF-antennin Digitan lähettimelle ja DNA:n YLEn teräväpiirto-ohjelmia välittävän VHF-antennin DNA:n lähettimelle.
Sitä ennen taloyhtiön sähköpääkeskuksessa sijaitseva antennivahvistin on vaihdettu nykyaikaisempaan ja viritetty siihen nykyiset televisiokanavat.
Antenniasentaja käy kuitenkin tässäkin taloyhtiössä vielä kerran syyskuun ja lokakuun välisenä aikana virittämässä tietyt televisiokanavat uusille taajuuksille.
Tämä järvenpääläisessä kolmikerroksisessa taloyhtiössä tehdyt toimet liittyvät taajuusmuutoksiin, joita yhteisantennijärjestelmällä televisiota katsovissa taloyhtiöissä tehdään nyt kiivasta tahtia.
Taajuusmuutostyöt aloitettiin viime vuonna Lapista. Sieltä on vaiheittain edetty ja kesän aikana muutostöitä tehtiin Keski-Suomessa.
Nyt syksyn aikana on edetty kohti Uuttamaata ja pääkaupunkiseutua ja edetään Varsinais-Suomeen. Takaraja on 17.12.2016, mihin mennessä kaikki taajuusmuutokseen liittyvät työt on saatava valmiiksi.
Järvenpääläinen taloyhtiö on SANT ry:n puheenjohtaja Martti Kempin mukaan siinä mielessä hyvä esimerkki, että isännöitsijä on ajoissa kutsunut antenniasennusurakoitsijan tarkistamaan yhteisantennijärjestelmän kunnon ja tilannut edellä kuvatun kaltaiset valmistelutyöt.
Nyt tässä yhtiössä ei siis tarvita kuin se yksi lopullinen käynti ja sen jälkeen asukkaat pääsevät virittämään omista televisioistaan tietyt kanavat kanavapaikoilleen.

”Mattimyöhäisiä” tulee
Tilanne ei kuitenkaan ole kaikissa Etelä-Suomessa sijaitsevissa, eikä varsinkaan pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla sijaitsevissa taloyhtiöissä näin hyvä. Taajuusmuutoksethan koskevat yhteisantennijärjestelmällä varustettuja kiinteistöjä, mutta eivät koske kaapelitelevisioverkossa olevia taloyhtiöitä, eikä omakotitaloja ja pientaloja, joissa ei ole yhteisantennia.
Martti Kemppi arvioi, että osa taloyhtiöistä on herännyt vasta nyt, kun Viestintävirasto on kesän ja alkusyksyn aikana informoinut taajuusmuutoksista.
Tätä todistaa sekin, että hänenkin puhelimensa soi tuhka tiheään, kun isännöitsijät tai hallitusten puheenjohtajat kysyvät neuvoa ja pyytävät tarjouksia tarvittavista muutostoimista.

– Varsinkin pienet rivitaloyhtiöt ovat kysymysmerkki siinä mielessä, että niissä on voitu kustannussyistä rakentaa samantyyppinen antennijärjestelmä kuin omakotitaloissa käytetään, mutta silti järjestelmä voikin vaatia muutostöitä, Kemppi kertoo.

Ruuhkaa tulee, se näyttää Kempin mukaan aivan väistämättömältä. Niin sekin, että jotkut mattimyöhäiset vain yksinkertaisesti ehditään hoitaa vasta sitten, kun ajoissa liikkeellä olleet on saatu hoidettua pois alta.
– Ei näitä hommia voi palokuntahommina tehdä, Kemppi toteaa ja perustelee sillä, että antenniurakoitsijoita on rajallinen määrä.
Esimerkiksi Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla 50-60, mutta kohteita, missä toimia tarvitaan, ainakin 5 000.

”Mattimyöhäistalossa” kanavia jää näkymättä
Mitä tapahtuu, ellei valmistelutöitä, eikä kanavavirityksiä ehditä tehdä sinä aikana, kun tiettyjä kanavia lähetetään rinnakkaislähetyksinä? Meneekö televisio pimeäksi?
– Ei mene, mutta mitä kanavia jää näkymättä, se riippuu alueesta. Isojen lähetysasemien vaikutusalueilla muutamia kanavia lähetetään rinnakkaislähetyksinä. Sen sijaan pienten täytelähettimien alueilla, esimerkiksi Porvoossa tai Hyvinkäällä, siellä tällaista kanavien rinnakkaista lähetysaikaa ei tule, vaan kanavien taajuudet vaihtuvat kerralla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Hyvinkäällä sitä, että muun muassa MTV lakkaa näkymästä televisiosta 15.syyskuuta, ellei taajuusmuutoksen vaatimaa viritystä ole tehty, Kemppi selittää.
– Yleisimmin näkyviin jäävät A- ja B-kanavanipun eli Ylen, MTV:n ja Nelosen kanavat, mutta esimerkiksi Jimin ja TV 5:n kaltaiset lisäkanavat eivät, koska ne vaihtavat taajuutta, hän selittää ”mattimyöhäisten” kohtalona.

”Kahden käynnin taktiikalla”
Noin puolessa Kempin omasta tämänhetkisestä asiakaskunnasta on valmistelutyöt jo tehty. Ja noin puolessa tehdään juuri tällaisia töitä kuin järvenpääläisyhtiössäkin. Eli urakoitsija on selvittänyt yhteisantennijärjestelmän kunnon ja katsonut, mitä sille pitää tehdä.
Sen perusteella taloyhtiö on saanut tarjouksen, jonka mukaan vahvistin ja antennit on vaihdettava uusiin. Sen jälkeen tehty nämä valmistelutyöt eli vaihdettu vahvistin ja asennettu uudet antennit.
Nyt taloyhtiö on valmiina odottamassa sitä, että lopulliset toimet päästään tekemään sitten Espoon lähetinaseman toiminta-alueella olevissa kiinteistöissä 9.9.-10.10.

– Kun valmistelevat työt on tehty, kanavien virittäminen lopullisesti uusille taajuuksille ei kestä kauan, Kemppi kertoo ja mainitsee esimerkin Mäntsälästä, missä ajoissa liikkeellä olleen isännöitsijän isännöimissä taloyhtiöissä selvittiin tunnilla per taloyhtiö.

Kanavia ei voi virittää uusille taajuuksille milloin tahansa, vaan se tehdään sinä ajanjaksona, kun Digita lähettää kanavia päälähetys- ja täytelähetinasemien kautta rinnakkaisina.
Rinnakkaislähetysten kesto vaihtelee asemittain ja siksi jollakin alueilla kanavien virittämiseen on ollut aikaa muutama päivä, toisilla alueilla tietty viikko ja joillakin alueilla tietyt viikot.
– Lahdessa pääsimme tekemään viritykset samoin tein, koska kanavien rinnakkaislähetys oli ns. päällä. Espoon seudulla taas kanavien virittäminen on mahdollista vasta 9. syyskuuta alkaen, Kemppi kertoo esimerkkinä.

Työsuojelumääräyksiä noudattaen
Kaikissa kohteissa töitä ei tehdä näin isolla nostokoriautolla kuin Järvenpäässä, mutta joka tapauksessa työsuojelumääräysten mukaan asentajan pitää tehdä työt nostokorista tai henkilönostimesta käsin.
– Aikaisemmin antenniasentajat tekivät töitä tikkailta, mutta nykyisten työsuojelumääräysten mukaan tikkaita saa käyttää vain jollekin tasanteelle siirtymiseen, ei varsinaiseen asennustyöhön, Kemppi kertoo määräyksestä, jonka noudattamisesta yritys työsuojeluvelvoitteidensa perusteella vastaa.
Järvenpääläiseen yhtiöön iso nostokoriauto tarvittiin nimenomaan siksi, että talo oli korkea ja antennimasto sijaitsi keskellä monirakenteista kattoa.
Tarvitaanko nostokoriautoa ja jos tarvitaan, minkälainen ja mistä se pääsee työskentelemään ovat asioita, jotka antenniurakoitsijan on tietenkin selvitettävä jo etukäteen.
Lisäksi kohteita, joissa nostokoriautoa antenniasennusten tekemiseksi tarvitaan, kannattaa Kempin mukaan tietenkin ”niputtaa” samalle päivälle mahdollisimman monta. Esimerkkipäivänä nostokoriauton avustuksella hoidettiin kolmen järvenpääläistaloyhtiön antenniasennuskeikat.

”Avainlogistiikka” haasteellisinta
Taajuusmuutoksiin liittyvät valmistelutyöt tehdään rakennuksen sisällä sijaitsevaan antennikaappiin, mikä sisältää antennivahvistimen ja antennijakoverkon kytkentälaiteet.
Martti Kempin mukaan antennikaapeille ei ole rakennuksissa vakiopaikkaa, vaan milloin sen löytää talojakamosta tai sähköpääkeskuksesta, porrashuoneen ylimmästä kerroksesta tai ullakolta.
Antennikaappi on lukittu ja siihen antenniasennusliikkeillä on sarjoitetut avaimet. Avainten saaminen tai ylipäänsä rakennuksiin pääseminen on Kempin kokemuksen mukaan toisinaan varsin hankalaa ja vaatii erityisjärjestelyitä.
Järvenpääläisten taloyhtiöiden ulko-ovien ja antennikaappien avaimet Kemppi sai käyttöönsä isännöitsijältä. Toisinaan ovia tulevat avaamaan huoltomiehet, koska esimerkiksi ulko-ovissa on ovikoodi. Eli kaikki tällaiset toimet on ennalta sovittava ja aikataulutettava.

Teksti ja kuva: Riina Takala-Karppanen
Artikkeli on julkaistu elokuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtrassa 6/2016.

**********

Tiedossa olevat tulevat aikataulut
Antennitelevision taajuusmuutokset alkavat Varsinais-Suomessa lokakuun lopussa.
Turun päälähetysasemalla tehdään antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia 25. – 27.10.2016. Samanaikaisesti tehdään muutostöitä myös alueen täytelähetinasemilla.
Muutosten yhteydessä tv-lähetyksissä esiintyy muutaman tunnin katkoksia.

Antennitelevision taajuusmuutoksia tehdään Pohjois-Karjalassa marraskuun alussa.
Antennitelevisioverkon taajuusmuutoksia tehdään Kolin päälähetysasemalla, 1. – 3.11.2016. Muutospäivinä tv-lähetyksissä esiintyy muutaman tunnin katkoksia. Muutokset koskevat Digitan operoimaa UHF-taajuusalueen antennitelevisioverkkoa.

Lisätietoja löydät näistä osoitteista:
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n taajuusmuutossivut
Digitan taajuusmuutossivut
Viestintäviraston taajuusmuutossivut