Suuntaviivoja Myllypuron täydennysrakentamiselle

Helsinki laatii suunnitteluperiaatteita Myllypuron täydennysrakentamiselle. Suunnitelmassa määritellään tavoitteet alueen lisärakentamiselle ja osoitetaan mahdollisia uusia tontteja. Periaatteet ohjaavat Myllypuron myöhempää asemakaavoitusta.
Suunnitteluperiaatteet koskevat 1960-luvulla rakennettua kerrostaloaluetta, ostoskeskuksen ja metroaseman ympäristön toimitila-aluetta sekä Myllypurontietä reunustavia viheralueita.
Suunnitteluperiaatteiden vastavalmistuneessa luonnoksessa täydennysrakentamisen paikkoja esitetään muun muassa nykyisille asuintonteille ja Myllypurontien reunoille. Asuintonteilla lisärakentaminen voisi tarkoittaa uusia rakennuksia, mutta myös nykyisten rakennusten korottamista tai vanhojen rakennusten korvaamista uusilla.
Myllypurontien varteen luonnoksessa ehdotetaan pientaloja sekä rivi- ja kerrostaloja. Uudet talot vähentäisivät meluhaittaa nykyisillä asuintonteilla, ja maantiemäinen ympäristö muuttuisi kaupunkimaiseksi kaduksi.

Helsinki varautuu täydennysrakentamiseen
Valmisteilla olevassa Helsingin uudessa yleiskaavassa varaudutaan Helsingin kasvuun. Ajatuksena on, että kasvusta karkeasti ottaen kolmannes toteutuisi nykyisten alueiden täydennysrakentamisena. Yleiskaavan luonnoksessa Myllypuron lisärakentamisen tavoitteena on vähintään vajaan kolmasosan lisäys nykyiseen verrattuna. Se tarkoittaisi 2 000–2 500:aa uutta asukasta. Nyt suunnittelualueella asuu noin 7 200 asukasta.
– Täydennysrakentamistavoitteen toteutuminen riippuu hyvin pitkälle taloyhtiöiden eli alueen asukkaiden tahdosta, sillä yksityisessä hallinnassa olevien kerrostalotonttien täydennyskaavoja tehdään vain taloyhtiöiden aloitteesta, arkkitehti Mikko Näveri kaupunkisuunnitteluvirastosta sanoo.
Taloyhtiöille lisärakentaminen on mahdollisuus rahoittaa esimerkiksi putki- ja julkisivuremontteja. Täydennysrakentamisen avulla on myös mahdollista monipuolistaa alueen asuntokantaa. Lisäksi asukasmäärän kasvu tukee alueen palveluiden säilymistä ja kehittymistä.

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteista järjestetään keskustelutilaisuus 19. elokuuta kello 17.30–19.30 asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J.
Suunnitteluperiaatteiden luonnokseen voi tutustua lisäksi 31. elokuuta asti mm. asukastalo Myllärissä ja kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.