Suunnitelmavahdin avulla uusi vaikutusmahdollisuus

”Minä haluan kertoa mielipiteeni tai jättää muistutuksen nähtävillä olevasta kaavasta tai liikennesuunnitelmasta, jotka koskevat minun asuinaluettani – mutta miten?”
Nyt sen voi tehdä helposti Helsingin kaupungin maksuttoman Suunnitteluvahti-palvelun kautta. Sen kautta on mahdollisuus seurata Helsingin kaupunkisuunnittelun etenemistä.
Maksuttoman palvelun voi tilata osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmavahti.

Palvelu testausvaiheessa
Suunnitelmavahdin avulla voi seurata asema- ja yleiskaavojen sekä merkittävimpien liikennesuunnitelmien valmistelua. Useimmiten kaavan valmisteluun voi osallistua kaavoituksen alkaessa sekä luonnos- ja ehdotusvaiheissa.
Kaavat säätelevät kaupungin rakentamista. Niissä määritellään, minne esimerkiksi asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoittuvat kaupungissa ja kuinka korkeaa ja tiivistä rakentaminen eri alueilla voi olla. Liikennesuunnitelmissa esitetään, miten katutila jaetaan eri liikennemuotojen – kuten autojen, kävelijöiden ja pyöräilijöiden – kesken.
Palvelu on vielä testausvaiheessa, ja käyttäjiltä kerätään palautetta sen kehittämiseksi.
– Tavoitteena on, että mahdollisimman monet kaupunkilaiset saavat tiedon suunnitteluhankkeista silloin, kun on otollisin hetki vaikuttaa niiden sisältöön, sanoo viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.