Suomenlinnan kunnallistekniikan tunneli korjataan

Suomenlinnaan johtava kaukolämpötunneli Kaivopuistosta Länsi-Mustasaarelle. Kuva: Arttu Kokkonen / Suomenlinnan Hoitokunta

Tunneli, minkä kautta Suomenlinnassa sijaitsevat kiinteistöt on liitetty muun muassa Helsingin kaupungin kaukolämpö- ja viemäriverkkoon, korjataan.
Tämä noin 1,3 kilometriä pitkä tunneli otettiin käyttöön vuonna 1981. Silloin siirrettiin Suomenlinnassa asuvien asukkaiden vesi-, viemäröinti- ja sähköjärjestelmät sekä tietoliikenne- ja televisioyhteydet kulkemaan saarille tunnelin kautta.
Sitä käyttää myös hälytysajoneuvot, joita varten tunneliin rakennettiin ajoramppi vuonna 1992.
Tunneli on nyt huonossa kunnossa. Vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille, ja vuotovesien mukanaan tuoman radonin vuoksi huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Ilmastointi ja valaistus kaipaavat korjaamista, ja on vaarana että tunnelin katosta putoaa kiviä.
Perusparannushanke käynnistyy kevään aikana suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailutuksella. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä. Budjetti on noin 7 miljoonaa euroa.
Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa projektiin osallistuvat osapuolet vastaavat yhdessä suunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta jakaen projektiin liittyvät riskit ja hyödyt.
Allianssin kilpailutus käynnistyy markkinainfotilaisuudella helmikuussa.
Perusparannushankkeesta vastaa Suomenlinnaa hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto.