Sukittajille henkilösertifiointiin valmentavaa koulutusta

Kuva: TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura on laatinut yhteistyössä alan toimijoiden sekä Eurofins Expert Services Oy:n kanssa viemärisaneeraajan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen, jolla varmistetaan viemärisaneerausta sukittamalla suorittavien asentajien ammattitaito.

TTS Työtehoseuran mukaan laadukkailla menetelmillä ja ammattitaidolla sukittamalla toteutettujen remonttien hyödyt on huomattu myös vakuutusyhtiöissä, joista osa määrittelee sukittamalla saneeratun putkiston uutta vastaavaksi.

Putkien saneeraaminen pinnoittamalla ja sukittamalla on todettu alkuaikojen haasteiden jälkeen erittäin luotettavaksi ja edulliseksi menetelmäksi, TTS Työtehoseura toteaa.

Sukituksessa käytettävät tuotteet ja menetelmät ovat Eurofins Expert Services Oy:n sertifioimia. Toinen osa laadunvarmistusta on viemärisaneerausta suorittavien asentajien ammattitaidon varmistaminen.

Viemärisaneeraajan pätevyyteen valmentavan koulutuksen päätteeksi osallistujan osaaminen varmistetaan kirjallisella kokeella sekä näyttötyöllä, jonka osallistuja toteuttaa todellisessa saneerauskohteessa. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja voi hakea henkilösertifiointia Eurofins Expert Services Oy:ltä.

Sertifikaatin voimassaolon jatkuminen edellyttää, että sen haltija pitää ammattitaitoaan yllä tekemällä viemärisaneeraustöitä ja raportoimalla niistä sertifioijalle sekä osallistumalla säännöllisin väliajoin täydennys- ja päivityskoulutuksiin.