Sprinklausvelvoite paloturvallisuusmääräyksiin

Paloturvallisuusmääräyksiin pitäisi sisäministeri Päivi Räsäsen mielestä lisätä velvoite automaattisen sammutuslaitteiston asentaminen uusiin ja peruskorjattaviin asuinrakennuksiin.
– Tämä lisää jossain määrin rakennuskustannuksia, mutta pelastaa ihmishenkiä. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa asuntojen sprinklauksesta saadut kokemukset ovat kiistattomia. Siellä palokuolemat ja vahingotovat vähentyneet merkittävästi, hän toteaa.
Paloturvallisuusmääräyksistä vastaa ympäristöministeriö, joten siihen suuntaan Räsänen toivomuksensa esittää.
– Uusien ja peruskorjattavien asuinrakennusten sprinklaus on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää palokuolemia pitkällä tähtäimellä, hän vielä korostaa.
Alustavien lukujen mukaan tänä vuonna 72 ihmistä on kuollut tulipaloissa. Kasvu viime vuoteen on merkittävä, sillä koko viime vuonna palokuolemia oli 58. Palokuolemista noin 90 prosenttia tapahtuu asunnoissa.
– Palonehkäisytyössä myös valistuksella on merkittävä rooli. Paloturvallisuusviikon tarkoituksena on kiinnittää huomiota muun muassa paloharjoitusten merkitykseen sekä palovaroittimien kunnossapitoon.