Skanskalta 149 asuntoa Helsingin Pasilan Postipuistoon

As. Oy Helsingin Kollikallio rakennetaan uudelle Postipuiston alueelle.

Skanska käynnistää syyskuussa 149 asunnon rakentamisen Helsingin kaupungille Pasilan Postipuistoon entisen maaliikennekeskuksen alueelle.

Asunto Oy Helsingin Kollikalliossa on 16-kerroksinen asuntotorni ja 8-kerroksinen lamellitalo. Tornin ja lamellitalon yhdistää kahteen kerrokseen toteutettava pyörävarasto.

Postipuiston asuinalueen rakentaminen käynnistyi vuonna 2019, ja pääosan siitä arvioidaan olevan valmiina vuoden 2025 jälkeen.

Postipuistoa rajaavat pohjoisessa Metsäläntie, idässä Veturitie ja lännessä Keskuspuisto. Alueen ilmeestä tulee Skanskan mukaan kaupunkimainen, sillä asemakaava on suunniteltu varsin tehokkaaksi ja urbaaniksi ilmeeltään.

26 hehtaarin alueella umpikorttelien sisään jää suojaisia pihoja. Postipuiston kaksi päiväkotia rakennetaan Skanskan mukaan 2020-luvun alkupuolella ja koulu arviolta 2024–2026. Luvassa on myös päivittäistavarakauppa.

Helsingin Kollikallio valmistuu keväällä 2023. Sille haetaan RTS-ympäristöluokitusta, joka ottaa huomioon kohteen elinkaaren mahdollisimman pitkäikäisen ja kestävän rakennuksen luomiseksi.

”Tavoitetaso on neljä tähteä eli korkea, ja tähän päästään muun muassa A-luokan energiatehokkuudella, pätevöityneen kosteudenhallintakoordinaattorin valvomalla, jo suunnittelusta alkavalla Kuivaketju10-järjestelmän mukaisella kosteudenhallinnalla ja vähäpäästöisillä sisämateriaaleilla. Energiatehokkuuden korkea taso saavutetaan esimerkiksi paikallisella aurinkosähkön tuotannolla ja jäteveden lämmöntalteenotolla. Kohteen vähähiilisyys on varmennettu hiilijalanjälkilaskelmalla ja tulevan energiankulutuksen seurantaa varten on panostettu mittarointiin sekä asetettu mittarikohtaiset tavoitekulutukset”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kenny Fahlström Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

Rakentamisen aikaisista toimenpiteistä RTS-luokitukseen vaikuttaa se, että rakentaminen toteutetaan energiatehokkaasti.

”Esimerkiksi aluevalaistus varustetaan ajastuksella, jotta valojen käyttö voidaan optimoida, ja rakennuksen oma lämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön rakentamisen aikana. Rakennusjätteet lajitellaan vähintään seitsemään eri jakeeseen. Kosteudenhallinnassa noudatetaan Kuivaketju10-järjestelmää, ja työmaa raportoi kuukausittain energiankulutuksen eli lämmön, sähkön ja lämmityksen polttoaineet sekä vedenkulutuksen ja jätemäärät jakeittain”, kertoo hankkeen työpäällikkö Taneli Kiljunen Skanskalta.