Sisäilmasairauksien hoitoa varten perustetaan klinikoita

Suomeen tulisi kiireesti perustaa sisäilmasairauksiin erikoistuneita poliklinikoita. Asian ovat nostaneet esiin Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola, Turun yliopiston työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Tuula Putus ja professori, infektiolääkäri Ville Valtonen.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Jari Keinäsen mukaan eduskunnan kirjelmän toimenpanoon varatuista varoista on tarkoitus rahoittaa klinikan perustamista. Asian käytännön valmistelu on annettu Työterveyslaitoksen hoitoon. Näin uutisoidaan tuoreessa Sisäilmauutisten uutiskirjeessä syyskuu 2014.

Omaa asiantuntijuutta vaativaa

Asiantuntijat perustelevat sisäilmasairauksiin keskittyvän klinikan perustamista sillä, että sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden on vaikea saada kunnollista hoitoa ja diagnoosia, koska sisäilmasairauksien tarkkoja syitä ei tunneta.
– Monet sairastuneet kertovat pompottelusta ja vähättelystä, infektiolääkäri Ville Valtonen kertoo.
Hän muistuttaa, että samanlaisilla ratkaisuilla on ennenkin saatu hyviä tuloksia esimerkiksi aikuisten infektiosairauksien poliklinikan kohdalla vuonna 1982.
– Tietämys näistä asioista on vaatimattomalla tasolla. Poliklinikoille voitaisiin keskittää vaikeimmat tapaukset, ja siellä voitaisiin tehdä myös alan tutkimusta, sanoi Ville Valtonen.
Poliklinikat nousivat esiin asiantuntijoiden esittämänä ehdotuksena myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan sisäilmaraportissa viime vuonna. Käytännössä poliklinikat perustettaisiin yliopistosairaaloihin niin, että valtio maksaisi osan aloittamiskustannuksista.

Sisäilmaongelmien hoitoon muitakin muutoksia
Sisäilmaongelmiin sairastuneiden hoitoon on tulossa myös muita muutoksia sekä sisäilmaan ja muihinkin ympäristötekijöihin liittyviin tautiluokituksiin ollaan saamassa muutoksia. Ympäristöherkkyydelle ollaan STM:n ympäristöherkkyysverkoston aloitteesta tekemässä omaa diagnoosinumeroa WHO:n ylläpitämään ICD-10 tautiluokitukseen, jonka suomalaisesta versioista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka myös vetää hanketta.

– Asian valmistelu on edennyt THL:n prosessissa laaturyhmän käsittelyyn, jossa se on syksyllä ja sen jälkeen ehdotus menee THL:n pääjohtajan hyväksyttäväksi, kertoo ylilääkäri Päivi Mäkelä- Bengs THL:sta.

Myös sisäilmaongelmiin liittyviä hoitokäytäntöjä ollaan kehittämässä. Suomalainen lääkäriseura Duodecim aloittaa syyskuun alussa Käypähoitosuositusten valmistelun aiheesta “Home- ja kosteusvaurioista oireileva potilas vastaanotolla”. Suositus on tarkoitus julkaista vuonna 2016.