Sisäilmaongelmien valvontatyö ”kivireen vetämistä”

– Työpaikan sisäilmaongelmien valvontatyö tuntuu välillä melkoiselta kivireen vetämiseltä. Työsuojelutarkastajaa tarvitaan liian usein osoittamaan jokainen korjausta vaativa yksityiskohta ja työnantajia pitää tuuppia toimimaan työsuojeluvalvonnan velvoittein, vaikka ongelma olisi jo selkeästi tiedossa.
Näin totesi työsuojelun vastuualueen julkishallinnon yksikön päällikkö Jukka Polari puheenvuorossaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston (LSAVI) yhdessä ELY-keskuksen ja Turun yliopiston kanssa järjestämässä sisäilmapäivässä.
Sisäilman aiheuttamaa terveysvaaraa käsitellään LSAVIn työsuojelun vastuualueella lähes kaikilla julkishallinnon työpaikoille tehtävillä työsuojelutarkastuksilla.
Kuluvan vuoden aikana joka viides eli 20 prosenttia tarkastetuista työpaikoista on saanut sisäilma-asiaan liittyvän velvoitteen. Näistä lähes kolmannes on sisäilman aiheuttamaksi todetusta terveysvaarasta annettuja kehotuksia, joiden noudattamatta jättämisestä työnantajalle voi seurata uhkasakko.

Hidasta ja tehotonta
Tarkastushavaintojen perusteella työpaikoilla on petrattavaa ilmanvaihdon toimivuuden varmistamisessa. Siihen liittyviä toimintaohjeita on annettu LSAVIn toimialueella tehdyillä työsuojelutarkastuksilla yhtä paljon kuin sisäilman aiheuttamasta terveysvaarasta.
Polari muistuttikin, että työpaikalla pitää tietää, kuka ilmanvaihdosta on vastuussa ja miten sen toimivuutta seurataan.
Haasteina julkishallinnon sisäilmaongelmien hoitamisessa on edelleen työnantajien omavalvonnan puuttuminen sekä havaittujen ongelmien hoitaminen
hitaasti ja tehottomasti. Hyviksi osoittautuneita käytäntöjäkin voitaisiin hyödyntää enemmän.
Esimerkiksi työnantajan ja kiinteistön omistajan edustajien, kiinteistöhuollon asiantuntijoiden, ympäristöterveydenhuollon tarkastajien ja työterveyshuollon välinen yhteistyö on tärkeää sekä sisäilmaongelmien että niiden ratkaisemisen arvioimisessa.
Yhteistyöllä työpaikkarakennuksen kuntoa, tehtyjä korjaustoimia ja sisäilman vaikutusta työntekijöiden sekä muiden kiinteistön käyttäjien
terveyteen pystytään seuraamaan samanaikaisesti. Myös hyvällä tiedottamisella julkishallinnon kiinteistöissä havaituista sisäilmaongelmista ja niiden ratkaisemiseksi tehdyistä toimista on tärkeä rooli sisäilmahaasteiden selättämisessä.