Sisäilmakartoituksen tulokset tiedotettava työntekijöille

Työnantajan olisi pitänyt kertoa sisäilmakartoituksen tulokset henkilöstölle ja ryhtyä toimiin.
Tätä mieltä oli Helsingin käräjäoikeus, jonka mielestä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli syyllinen työturvallisuusrikokseen sisäilma-asiassa. Rangaistusta käräjäoikeus ei kuitenkaan hallituksen puheenjohtajalle tuominnut.
Yhdistyksen toimitiloissa oli tehty sisäilmaongelmista kartoitus, josta oli laadittu raportti. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ei ollut tiedottanut työntekijöitään raportin sisällöstä, eikä ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin työntekijöiden mahdollisen terveyden vaarantumisen johdosta.
Käräjäoikeuden mielestä henkilöstölle olisi pitänyt tiedottaa, koska raportti sisälsi oleellista tietoa työpaikan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista.
Lisäksi käräjäoikeus oli sitä mieltä, että hallituksen puheenjohtajan olisi raportin saatuaan pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijöiden työolosuhteet ovat turvalliset. Se seikka, että työnantaja toimi vuokratiloissa ei poistanut työnantajan toimimisvelvollisuutta.
Työsuojelulakimies Ariann Grandell Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajalla on myös sisäilma-asioissa vastuu työntekijöiden turvallisuudesta työssä. Työolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen tulee seurata, esimerkiksi turvautuen työterveyshuollon asiantuntemukseen.