Sisäilma ja asbesti puhelinneuvonnan ”kärkiaiheita”

Kosteus-, home- ja sisäilmaongelmiin sekä asbestilainsäädännön yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä on tullut runsaasti työsuojeluviranomaisen valtakunnalliseen puhelinneuvontaan.
Palvelu käynnistyi helmikuussa ja elokuun loppuun mennessä soittoja oli tullut yli 15 000.
Valtaosa soittajista on ollut työntekijöitä, mutta myös työnantajilta on tullut paljon yhteydenottoja.
Yksi yleinen yhteydenottojen aihe on kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat. Rakennusalan tarkastajilta taas on tiedusteltu paljon vuodenvaihteessa muuttuneen asbestilainsäädännön yksityiskohdista.
Fyysisen työturvallisuuden osalta neuvontapuhelimeen on otettu tasaisesti yhteyttä niin henkilökohtaisiin suojaimiin, työtapaturmavaaroihin kuin kemikaali- ja koneturvallisuuteenkin liittyen.
Noin 10 % puhelinneuvontaan saapuneista yhteydenotoista on koskenut työsyrjintää, työssä esiintyvää häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua sekä psykososiaalista kuormittumista.
Valtaosassa näistä tapauksista asiantuntijatarkastajat ovat ohjeistaneet asiakasta siinä, miten asiaa
tulisi käsitellä työpaikalla. Tarvittaessa yhteydenotot ovat johtaneet myös viranomaisen valvontatoimenpiteisiin.
Puheluista reilu puolet on koskenut työsuhteen ehtoihin liittyvää neuvontaa – erityisesti työsuhteen päättämisen yksityiskohtia, palkkasaatava-asioita sekä työaikasäädöksiä.
Työsuhdeasioissa korostuu työsuojeluviranomaisen ohjaava rooli, sillä esimerkiksi työsuhteen päättämisen laillisuuden arviointi tai palkkasaatavariitojen ratkaiseminen ovat yksityisoikeudellisia riita-asioita, joihin työsuojeluviranomainen ei voi puuttua. Oikea ja täsmällinen tieto työsuhdelainsäädännön velvoitteista
kuitenkin auttaa usein pääsemään yhteisymmärrykseen.

Työsuojeluviranomaisen valtakunnallinen puhelinneuvonnasta saa virka-aikana ohjeita ja apua niin työsuhteen ehtoihin, työturvallisuuteen kuin työssä esiintyvään häirintään ja syrjintään liittyen. Neuvonnan kautta voi tehdä myös valvontapyyntöjä.
Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee arkisin kello 8–16.15 numerossa 0295 016 620.