Sammutusjärjestelmä kaikkiin kerrostaloihin

Puolueeton, palosuunnitteluun erikoistunut toimitusjohtaja Mauri Kauriala pitää sammutusjärjestelmällä varustettua puukerrostaloa turvallisempana paloturvallisuuden kannalta kuin perinteistä betonirunkoista kerrostaloa.

Tämä perustuu nimenomaan puukerrostalojen sammutusjärjestelmään eli sprinklauspakkoon, joka paloturvallisuuden kannalta tulisi ulottaa kaikkiin kerrostaloihin materiaalista riippumatta, esittää Kauriala.

Hänen mukaan eri rakennusmateriaalien väliseen kilpailuasetelmaan palosuunnittelussa törmätään jatkuvasti. – Tässä näkyy se, että palomääräysten valmistelussa ovat rakennusmateriaalien valmistajat olleet keskeisesti mukana ja säädöksistä on tehty kompromisseja turvaamaan rakentamisen vanhoja rakenteita.

Markku Kaurialan mielestä viranomaisilla on puun suhteen ylitulkintaa. –  Tämä on johtanut siihen, että puupinnat peitetään kipsilevyillä, vaikka paloriskianalyysimme ja simuloinnit osoittavat, että sammutusjärjestelmällä varustetuissa puukerrostaloissa voisi olla puuta näkyvillä.

Suomessakin tulisi harkita sammutusjärjestelmän laajempaa käyttöä kerrostaloissa ja tutkia mahdollisuutta kehittää sellaista sprinklerijärjestelmää, mikä voitaisiin yhdistää käyttövesiverkostoon, jolloin hankintakustannus alenisi merkittävästi

Sammutusjärjestelmät on tarkoitettu sekä henkilöiden että rakenteiden suojaukseen.