Sähkötupakat aiheuttavat erheellisiä paloilmoituksia

Enemmän sähkötupakoitsijoita, sitä enemmän erheellisiä paloilmoituksia. Sähkötupakat aiheuttivat viime vuonna 78 erheellistä paloilmoitusta, mikä on 61 ilmoitusta enemmän kuin vuonna 2014.
Vuonna 2013 vastaavia sähkötupakasta johtuneita erheellisiä paloilmoituksia oli kuusi ja sitä edeltävänä vuonna vain yksi.Tiedot perustuvat PRONTO-tietokannan viranomaistietoihin.
Sähkötupakka tuottaa savun kaltaista höyryä, joka aiheuttaa automaattisen paloilmoituksen hätäkeskukseen silloin, kun tilat on varustettu paloilmoittimilla.

Aiheuttaja maksaa

Sähkötupakallaan erheellisen palohälytyksen aiheuttanut joutuu myös maksamaan siitä. Pelastuslain mukaan pelastuslaitos voi periä maksun tehtävästä, jonka aiheuttaa hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.
Alueen pelastustoimi päättää itse perittävien maksujen suuruudesta. Vuoden 2013 alusta lähtien kaikki pelastuslaitokset ovat laskuttaneet erheellisistä paloilmoituksista. Pelastuslaitosten perimä keskimääräinen maksu ilmoituksesta on noin 725 euroa.