Sähköiskuvaara vaanii huolimatonta ja osaamatonta

Sähköisku aiheutti viime vuonna kolme kuolemaa ja sähkön aiheuttamissa tulipaloissa kuoli 11 henkilöä.

Sähkötapaturman uhreista yksi oli sähköalan ammattilainen, joka sai sähköiskun voimajohdon asennustyössä. Toinen oli LVI-asentaja, joka kuoli sähköiskuun omakotitalon lämminvesivaraajan asennuksen yhteydessä. Kolmas tapaus sattui yöaikaan rakennuksen purkutyömaalla, jossa mies sai sähköiskun muuntamosta.

Sähköiskukuolemia sattuu keskimäärin 2- 4 vuodessa ja määrä on pysynyt suunnilleen samana jo parikymmentä vuotta.

Sähköturvallisuusohjeet puuttuivat

Viime vuoden sähköiskukuolemista kaksi johti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkintaan.  Sähköalan ammattilaisen kuolema johtui turvallisuusohjeiden puutteellisesta noudattamisesta. Työkohdetta ei ollut työmaadoitettu kunnolla, minkä vuoksi sähköasentaja sai tappavan sähköiskun viimeistellessään asennusta voimajohtotyömaalla. Myös työmaan sähkötyöturvallisuuden valvonnassa ja johtamisessa oli puutteita. Yritystä ei löytynyt Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä, johon kaikkien Suomessa sähkötöitä tekevien toiminnanharjoittajien pitää rekisteröityä.

Ei-ammattilainen suuri uhka

Toisessa tapauksessa LVI-asentaja kuoli tehtyään virheellisesti ja luvatta sähkökytkentöjä omakotitalossa.  Asentaja kytki lämminvesivaraajan pistoliittimen virheellisesti, minkä seurauksena varaajan runko tuli jännitteiseksi ja aiheutti kuolemaan johtaneen sähköiskun.

LVI-asentajalla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa, eikä hänen työnantajallaan sähköurakointioikeuksia.

Vahinkoja niin ammattilaisille kuin maallikoillekin

Tukesin tietoon tuli viime vuonna 95 sähkötapaturmaa, joissa oli osallisena yhteensä 100 uhria.

Sähkötapaturmien uhreista ammattilaisia oli 39, joista kaikki olivat miehiä. Maallikoille ja tehtävään opastetuille sattui 58 sähkötapaturmaa, uhreista 14 oli naisia.

Muille kuin sähköalan ammattilaisille sähkötapaturmia sattuu esimerkiksi liikuttaessa luvattomasti junaradoilla tai varomattomasti avojohtojen läheisyydessä.

Sähköiskun voi aiheuttaa vaikkapa hiilikuituisen onkivavan tai ajoneuvon puomin osuminen avojohtoon. Sähköiskuun ei tarvita aina edes kosketusta, sillä sähkö ”hyppää”.  Tämän vuoksi avojohtojen lähellä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolehdittava riittävistä suojaetäisyyksistä.

Anna työt sähköalan ammattilaisille

Sähkötapaturmia sattuu myös kotona ja puutarhassa, ja usein syynä ovat vioittuneet sähkölaitteet, väärin kytketyt jatkojohdot tai laitteiden väärinkäyttö.  Myös omatoimiset sähköasennukset tai itse korjatut sähkölaitteet aiheuttavat vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Tukes muistuttaakin, että kiinteitä sähköasennuksia sekä sähkölaitteiden korjauksia saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset.

Sähkön aiheuttamissa tulipaloissa kuolee vuosittain enemmän ihmisiä kuin sähköiskujen seurauksena.  Viime vuonna sähköpalokuolemia oli edellisvuoden tapaan 11.

Sähköpalokuolemien uhreja ovat usein vanhukset tai toimintakyvyltään heikentyneet henkilöt.

Sähkölaitteesta alkaneen palon syy on useimmiten ihmisen toiminta – huolimattomuus, käyttö- ja asennusohjeiden vastainen toiminta, huollon laiminlyönti tai laitteen vaurioituminen. Lieden unohtuminen päälle tai pyykin kuivattaminen kiukaan yläpuolella ovat yleisimpiä palon aiheuttajia. Sähköpalo voi johtua myös vioittuneesta asennuksesta.

Sähköpalot voi välttää kun käyttää sähkölaitteita oikein ja huolehtii niiden kunnossapidosta sekä jättää asennukset ja laitteiden korjaukset ammattilaisille.

Tukes tilastoi onnettomuuksia ja vaaratilanteita VARO-rekisteriin ja julkaisee vuosittain tapaturmatilastoja. Myös onnettomuustutkintaraportit sekä tutkimukset ovat luettavissa Tukesin verkkosivuilla www.tukes.fi