Sähköinen rakennuslupa-asiointi etenee kunnissa

Onko mielessä rakentaminen, remontointi tai purkaminen, johon tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa? Lupahakemuksia ja asiapapereita ei välttämättä tarvitse enää kiikuttaa tai lähettää kuntaan, vaan asia hoituu sähköisesti. Tämä on mahdollista pian noin sadassa kunnassa, joissa on otettu käyttöön Lupapiste.

Palvelusta vastaavan Solita Oy:n johtaja Jani Muhonen kertoo tavoitteena olevan, että sähköinen lupa-asiointi olisi valtakunnallinen ensi vuoden aikana.
– Tällä hetkellä noin puolet suomalaisista asuu kunnissa, joissa Lupapiste on käytössä. Palvelulla on jo kymmeniä tuhansia käyttäjiä, ja lupahakemuksia jätetään kuukausi kuukaudelta enemmän. Maaliskuussa jätettiin 1 500 hakemuksesta Lupapisteen kautta.
Palvelun on todettu nopeuttavan lupa-asioiden käsittelyä, mikä onkin yksi sen tavoitteista. Käsittelyajat ovat tippuneet jopa kolmasosaan entiseen verrattuna.
Lupahakemusta varten tallennetut asiapaperit ja liitteet säilyvät palvelussa senkin jälkeen, kun asia on käsitelty.

– Jos esimerkiksi taloyhtiölle tulee vuosien päästä jatkoremontteja, löytyvät aikaisemmat piirustukset, suunnitelmat ja tiedot Lupapisteestä. Se toimii ikään kuin arkistona asiapapereille. Niitä voi muutoinkin tarvittaessa katsella milloin vain.

Selkeä ja helppokäyttöinen
Käyttäjän kannalta oleellista on palvelun helppokäyttöisyys ja selkeys.
– Tämä on ollut yksi punainen lanka kehitystyössämme. Jos osaa käyttää sähköpostia, osaa käyttää Lupapistettä, Jani Muhonen tiivistää.
Sähköistä asiointia tarjoavissa kunnissa kokemukset ovat myönteisiä.
– Esimerkiksi Vantaalla Lupapiste otettiin pientalolupien osalta käyttöön loka-marraskuun vaihteessa 2014. Muutaman kuukauden aikana 95 prosenttia lupahakemuksista on hoidettu palvelun kautta. Tämä kertonee sähköisen asioinnin helppoudesta. Jos palvelu koettaisiin hankalaksi, sitä ei käytettäisi, Muhonen päättelee.
Lupapistettä käytettäessä omalle koneelle ei tarvitse asentaa mitään: nettiyhteys ja -selain riittävät.
Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa palveluun kirjaudutaan sisään omilla tunnuksilla.
Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, palvelu ohjaa hänet ensimmäiseksi hakemaan kartalta kohteen sijainnin. Tämän jälkeen siirrytään hakemukseen tai ilmoitukseen.

– Luvan hakijan ei tarvitse tietää, kuka on oikea viranomainen ja minkälainen lupa tarvitaan vai tarvitaanko lupaa laisinkaan. Liikkeelle lähdetään siitä, mitä tehdään ja minne. Näiden tietojen perusteella palvelu ohjaa käyttäjää eteenpäin.

Lupapistettä kehitetään kaiken aikaa muun muassa lisäten ohjeistusta, jolla pyritään entisestään madaltamaan palvelun aloittamisen kynnystä.

Ennakkoneuvonnasta hankkeen päättymiseen
Sähköinen asiointi käsittää rakennusluvan kaikki vaiheet ennakkoneuvonnasta hankkeen päättymiseen asti.

– Viranomaiseen voidaan ottaa palvelun kautta yhteyttä jo hanketta ideoitaessa. Myös tällaisessa tilanteessa haetaan palvelun kartalta paikka, johon hanketta ollaan suunnittelemassa, minkä jälkeen jätetään neuvontapyyntö.

Rakennuslupahakemusta tehtäessä se täytetään suoraan verkkopalveluun, jonne tallennetaan liitteet ja suunnitelmat sekä naapurien kuulemiset. Viranomaiset ja muut osapuolet voivat käsitellä palvelun kautta tietoja ja antaa hakemukselle päätöksen.
Palvelussa voidaan seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä sekä nähdä muiden osa-puolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa.

Mukana olevien kuntien määrä kasvaa
Lupapisteen otti ensimmäisenä pilottikuntana käyttöön Järvenpää vuonna 2013, minkä jälkeen joukkoon liittyi parikymmentä muuta kuntaa. Lupapisteen varsinainen tuotanto käynnistyi vuosi sitten.
Lupapiste on joko käytössä tai se otetaan lähiaikoina käyttöön noin sadassa kunnassa.
Esimerkiksi Helsingissä sähköinen asiointi on ollut muutoslupien osalta mahdollista helmikuusta alkaen. Palvelu laajenee myös muihin rakentamista koskeviin lupiin vaiheittain tämän vuoden aikana.
Lupapalvelussa on kokeiltu myös yli kuntarajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Järvenpään kuntaan Lupapisteen kautta sähköisesti jätetty rakennuslupahakemus valmisteltiin päätösvalmiiksi Kajaanissa.
Kokeilu osoitti, että sähköinen asiointi mahdollistaa kuntayhteistyön maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
Jani Muhonen on laittanut merkille, että ylikunnallisuus ja seudullisuus korostuvat monen kunnan edustajan puheissa. Muun muassa Järvenpää ja Hyvinkää yhdistävät rakennusvalvontansa. Kunnat eivät ole rajanaapureita, joten lupa-asioinnit painottuvat sähköisen asioinnin ympärille.
Lupapiste osa SaDetta
Solita Oy:n toteuttaman palvelun tilaaja on ympäristöministeriö. Se on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa, josta käytetään lyhennettä SADe.
Rakentamiseen liittyvien lupien lisäksi Lupapisteestä on mahdollista hakea yleisten alueiden luvat ja ympäristötoimenluvat.

Teksti Irene Murtomäki
Artikkeli on julkaistu toukokuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 4/2015.