Sähköinen opas neuvoo, miten tilata ja toteuttaa

Korjaushanke on taloyhtiölle haastava tehtävä. Uusi sähköinen opas antaa ohjeita, miten tilata ja toteuttaa hanke onnistuneesti ja laadukkaasti. Millaista on laadukas korjausrakentaminen? Miten varmistua laadusta aina hankesuunnittelusta vastaanottoon ja käyttöönottovaiheeseen?
– Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyhtiöille, jossa korjausrakentamista ja sen laatuun liittyviä kysymyksiä käydään läpi taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin näkökulmasta.
Jotta korjausrakentaminen voi olla laadukasta, on tilaajan eli taloyhtiön osattava hankkia palveluita, sanoo oppaan kirjoittaja, kehityspäällikkö Jari Virta.
Korjaushankkeen läpivientiä helpottaa kaikissa vaiheissa se, että taloyhtiön hallitus ja isännöinti ovat perillä siitä, millaista on laadukas korjausrakentaminen.
Virta muistuttaa oppaassa, että rakentamisen laadusta puhuttaessa kiinnitetään usein päähuomio suunnittelun, tuotannon ja lopputuloksen tekniseen laatuun, mutta korjausrakentamisessa tulee huomioida myös toiminnallinen laatu eli se, miten korjaustyön aikainen ja sen jälkeinen toiminta hoidetaan.
– Korjausrakentaminen on suurelta osin asiakaspalvelua, Virta huomauttaa.

Taloyhtiö, kun tilaat, muista nämä:
Ennen hankkeiden aloitusta kiinnitä huomio kiinteistön nykytilaan ja korjaustarpeeseen.
Laadi yksiselitteiset ja selkeät toimeksiannot, jotta palveluntuottajat voivat tehdä laadukkaita tarjouksia.
Kiinnitä erityistä huomiota pätevien palveluntuottajien hankintaan.
Laadi sopimukset aina kirjallisesti.
Ole tarkkana sopimusten valvonnassa eli seuraa, että tehtyjä sopimuksia myös noudatetaan.

Maksuton opas on ladattavissa Rakentamisen Laatu RALA ry:n internetsivuilla www.rala.fi/ajankohtaista/127/