Sähköinen asunto-osakerekisteri saa kannatusta

Sähköinen asunto-osakerekisteri palvelisi laajasti kansalaisia. Toivomme, että se nousee hallituksen digiloikkaa koskevien hankkeiden joukkoon. On erinomaista, että hankkeelle löytyy kannatusta sekä viranomaisten että poliitikkojen keskuudessa, johtava lakimies Elina Kirvelä FK:sta toteaa.
Toteutuessaan sähköinen asunto-osakerekisteri tarkoittaisi siirtymistä paperisesta asunto-osakemaailmasta sähköiseen, julkista luotettavuutta nauttivaan järjestelmään.
Asuntomarkkinoilla toimii iso joukko viranomaisia ja yrityksiä, jotka huolehtivat asunto-omistuksesta sen eri vaiheissa ja joita sähköisen asunto-osakerekisterin rakentaminen hyödyttäisi.
Rekisteri koskettaa toteutuessaan noin 1,5 miljoonaa asunnonomistajaa ja lisäksi näissä asunnoissa asuvia vuokralaisia. Rekisterin hyödyiksi on ympäristöministeriön työryhmissä arvioitu 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Rekisteri sai kannatusta kyselyssä
Finanssialan Keskusliiton (FK) teettämän kyselytutkimuksen kysymykseen ”Pitäisikö mielestäsi Suomeen perustaa sähköinen asunto-osakerekisteri?” vastasi myönteisesti 80 prosenttia kyselyyn vastanneista poliitikoista ja virkamiehistä.
Virkamiehet olivat erityisen vakuuttuneita sähköisen asunto-osakerekisterin tarpeellisuudesta. Vastanneista peräti 92 prosenttia kannatti sen perustamista. Poliitikkojen keskuudessa kannatusta sähköistämiselle löytyi yhtä lailla. Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista poliitikoista haluaa Suomeen sähköisen asunto-osakerekisterin.
Puoluekanta jakoi mielipiteitä selvästi. Hallituspuolueista kokoomuksen edustajat olivat vahvimmin sähköisen asunto-osakerekisterin kannalla. Vastanneista kokoomuslaisista 93 prosenttia kannatti sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista. Perussuomalaisista 78 prosenttia ja keskustan kannattajista 66 prosenttia olivat rekisterin kannalla.
Kyselyyn osallistuneet opposition edustajatkin kannattivat laajasti sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista. Vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien edustajista kaikki kyselyyn vastanneet kannattivat sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista.
Kannatusta löytyy myös SDP:n vastaajista 63 prosentin verran. Vihreät kannattivat puolueista vähiten sähköistä asunto-osakerekisteriä. Vain 34 prosenttia heistä oli myönteisellä kannalla.

Lue Lakipostia-palstalla julkaistu artikkeli, mikä sähköinen asunto-osakerekisteri on ja miten se toimisi: