Remonttiryhmä kehittämään lähiökorjaamisen välineitä

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen on asettanut remonttiryhmän, joka etsii keinoja lähiöiden korjaamiseen ja viihtyisyyden parantamiseen. Taustalla on huoli korjausvajeen kasvusta. Erityisesti 1960-1970-luvuilla rakennetut lähiöt ovat tulossa peruskorjausikään.

Remonttiryhmäksi nimetyn työryhmän tehtävänä on tehdä esitys lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteistä sekä rahoitus- ja tukimalleista, joilla vähennetään lähiöiden korjausvajetta vuosina 2015-2025. Tavoitteena on myös parantaa korjausrakentamisen laatua. Työryhmän toimikausi päättyy 15.2.2014.

Remonttiryhmään kuuluvat yliopisto-opettaja Harri Hagan (Tampereen teknillinen yliopisto), toiminnanjohtaja Ahto Aunela (Tampereen vuokratalosäätiö/VTS-Kodit), neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa (valtiovarainministeriö), toimitusjohtaja Teija Ojankoski (VAV Asunnot), johtaja Timo Stenius (Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia) ja hallituksen puheenjohtaja Risto Vahanen (Vahanen-Yhtiö).

Koko rakennuskannan korjaustarpeen on arvioitu olevan tällä hetkellä 3050 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus on yli puolet. Asuntokannan korjaustarpeen onkin arvioitu olevan vuosina 2016-2025 arvoltaan noin 1,9 miljardia euroa vuosittain.