Rakentamismääräyksiä uusitaan

Viime vuosina sisäilmakysymykset ovat nousseet entistä enemmän pinnalle sekä EU:n alueella että USA:ssa. Uutta tietoa on kertynyt. Sisäilmavaatimusten ja tavoitteiden tarkentaminen on tullut esille myös rakennusten energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa.

Tämän vuoksi Ympäristöministeriö uusii Rakentamismääräysten osaa D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Näin kertoo Talotekniikka-lehti uutiskirjeessään.

Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvät tavoitteet ovat herättäneet omalta osaltaan myös pelkoa sisäilmaston huononemisesta ja terveyshaittojen lisääntymisestä. Suomessa on samanaikaisesti noussut esille vaatimus muuttaa nykyisen rakentamismääräyskokoelma rakenne siten, että asetuksella määrättävä osa on selkeästi erillään ohjeluontoisista suosituksista.

Tämän muutoksen tulee tapahtua sisäilman laatua heikentämättä, mielellään samalla energiatehokkuutta parantaen sekä kustannuksia alentaen.

Ympäristöministeriö on tilannut D2 -uusintatarvetta koskevan selvityksen Suomen LVI-liitolta, jossa selvitystä tekevät Jorma Railio (jorma.railio@gmail.com) ja Olli Seppänen (olli.seppanen@alumni.aalto.fi). Heille voi lähettää yksilöityjä, ja mielellään perusteltuja, määräysten ja ohjeiden muutosehdotuksia 31.10. mennessä.