Rakentamisen sähköinen lupa-asiointi käynnistyy

Ympäristöministeriön sekä Solita:n yhteistyössä toteuttama sähköinen palvelu Lupapiste.fi:n pilotti alkaa maaliskuun 2013 lopussa. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa lupa-asiointi sähköisesti, mahdollistaen rakentamisen lupahakemuksien sekä -aineistojen siirtämisen suoraan kunnan järjestelmiin. Alkuvaiheessa palvelu kattaa rakennus- sekä toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamislupien hakemisen. Vuoden 2013 aikana sen olisi tarkoitus kattaa myös mm. kuntien ympäristölupien, sijoitus- sekä kaivuulupien hakemisen.

Palvelun on tilannut Ympäristöministeriö. Palvelun ensimmäisenä käyttöönottaa Järvenpää ja kevään aikana käyttäjiksi liittyvät myös Naantali ja Sipoo. Kokonaisuudessaan pilottivaiheessa on mukana noin kaksikymmentä kuntaa. Lupapisteen kerrotaan valmistuvan vuoden 2014 aikana ja se on osa Valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

Lisätietoja palvelusta Lupapisteen kotisivuilta sekä Ympäristöministeriön Asumisen ja rakentamisen ePalveluista.