Rakentamisen laadussa otettava mallia työturvallisuuksehityksestä

Rakennusteollisuuden uuden puheenjohtajan Tero Kiviniemen mukaan rakennusalan laatukeskustelua voisi verrata työturvallisuuden kehitykseen rakennusalalla. Vasta kun alalle luotiin tinkimätön työturvallisuuden kulttuuri, saatiin muutosta aikaan. Samaa kulttuurimuutosta hän aikoo edistää rakentamisen laadun kohdalla.
_ Rakennusala kaipaa arvokeskustelua laadusta. Prosesseja ja mittareitakin tärkeämpää laadun parantamisessa on kulttuurimuutos, joka edellyttää arvoja ja johtajuutta. Arvot ovat kaiken päätöksenteon ja käytöksen perusta. Kun puhumme laadusta, erityisesti parannettavaa näen johtajuudessa ja oman esimerkin näyttämisessä, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi sanoo.

Laatupolulla kuljetaan
Laatu on ollut Rakennusteollisuus RT:n asialistalla vuodesta 2011 lähtien, jolloin se käynnisti laaja-alaisen ja monivuotisen kehityshankkeen rakentamisen laadun parantamiseksi. Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeessa on tähän mennessä muodostettu yhtenäisiä mittareita työmaiden laaduntuottokyvyn arviointiin sekä kehitetty ohjeita ja työkaluja laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen.
Laatupolkuhankkeeseen osallistuvat Rakennusteollisuus RT:n lisäksi Rakentamisen laatu RALA sekä asiantuntijaresursseina Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu ja Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuotanto ja -talouden yksikkö.