Rakentamisen laadulle selkeät mittarit

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry käynnistää valtakunnallisen laatukampanjan, jonka tavoitteena on luoda selkeä mittaristo rakentamisen laadun mittaamiselle. Laatukampanja kohdistetaan erityisesti tuotantovaiheessa tapahtuvien laatuvirheiden ehkäisemiseen.

Järjestön mukaan hankkeessa muun muassa selvitetään yleisimmät laatuvirheet ja niihin johtaneet syyt. Lisäksi selvitetään laatuvirheiden kustannusvaikutus ja samalla osoitetaan laadun edullisuus. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kerätä hyviä käytäntöjä, joilla on toteutettu hyvää laatua onnistuneesti.

Hankkeessa luodaan tarjolle selkeä malli, jossa laatu on merkittävä tulospalkkioiden määrittäjä, ”Laadun tulosmalli”. Lisäksi pyritään tuomaan yritysten laatujärjestelmiin helposti lisättävä ”Rakentamisen laatumoduuli”.

Hankkeessa kartoitetaan myös eri asteiden oppilaitoksissa opetukseen sisältyvä laatukoulutus. Lisäksi luodaan opintosisältöjä, joilla kasvatetaan ”laatuasenne” jo opiskelun aikana.

Huono laatu pilaa alan maineen

Järjestö on huolissaan rakentamisen nykysuuntauksesta, ja sen mielestä rakentamisen laadun parantaminen on aidosti ajankohtainen ja tarpeellinen asia.

Järjestö muistuttaa, että rakentamisen laadun parantaminen on ollut teemana paljon esillä jo noin kaksikymmentä vuotta. Materiaali- ja tuotevalmistuksen osalta laatuongelmat ovat nykyisellään vähäisiä, mutta työmaakohtainen rakentamisen laatu vaihtelee liiaksi.

Rakennusalan yrityksillä on lähes poikkeuksetta yrityskohtaiset laatujärjestelmät, mutta huonot toteutukset pilaavat koko alan maineen. Järjestön mielestä alan kaikkien toimijoiden lupaukset laadukkaan rakentamisen puolesta on nyt saatava konkretian tasolle.