Rakennusalalla nyt paremmat valmiudet ilmoitusmenettelyyn

Liki 90 prosenttia tuntee uuden lainsäädännön rakennusalan ilmoittamismenettelystä, mutta edelleen vasta hieman yli 60 prosenttia yrityksistä on käytännössä valmistautunut ilmoittamismenettelyyn.Tämä kuvaa koko maan tilannetta verohallinnon verotarkastajien kierrettyä kesäkuun alussa yli 150 pienellä ja keskisuurella uudis- ja korjausrakentamistyömaalla.

– Tilanne on parantunut nopealla vauhdilla, sillä maaliskuussa vasta 15 prosenttia yrityksistä oli huomioinut uuden lainsäädännön vaikutukset käytännössä. Ilmoittamisen kannalta tilanne näyttää kuitenkin edelleen hyvin huolestuttavalta, sillä reilu kolmannes rakennusalan yrityksistä ei ole valmistautunut 1.7. alkavaan ilmoitusmenettelyyn, ylitarkastaja Pekka Muinonen kertoo.

– Ilmoittamiseen ja uuteen lainsäädäntöön tottuminen on monissa tapauksissa haastavaa, mutta ilmoitukset on kuitenkin annettava ja tätä velvoitetta tullaan erityisesti valvomaan, Muinonen painottaa.

Ilmoitusvelvollisuuden tahallisesta laiminlyönnistä voidaan määrätä maksimissaan 15 000 euron laiminlyöntimaksu.

Verohallinto hyödyntää eri lähteistä saatavia työmaatietoja tulevassa ilmoitusvalvonnassa. Kesäkuun raksakäynneillä saatiin kerrytetyksi tietoja yli 700 urakoitsijasta ja yli 2 200 työntekijästä.

Uutta lainsäädäntöä ja veronumeroa koskevat ohjeet löytyvät Verohallinnon vero.fi -sivustolta.