Rakennetaan paljon, mutta pieniä asuntoja

Vaikka valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä on lähtenyt nousuun, valmistuneiden asuntojen pinta-alasumma on vuodesta 2011 vuoteen 2016 pysynyt samalla tasolla, noin 800 000 huoneistoneliömetriä per vuosi.
Uusien asuntojen pinta-alasumman pysyminen samalla tasolla asuntojen määrän lisäyksestä huolimatta perustuu valmistuneiden asuntojen keskikoon tuntuvaan alenemiseen.
Muutos oli jyrkin KUUMA-kunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti), joissa keskikoko pieneni kolmanneksella. Myös Espoossa ja Vantaalla keskikoot supistuivat tuntuvasti. Sen sijaan Helsingissä uusien asuntojen keskikoko laski vain vähän.
Tämä selviää Helsingin seudun kauppakamarin teettämästä Toimialakatsauksesta.
– Muutoksen taustalla on asuntotuotannon painottuminen entistä enemmän kerrostaloihin pientalojen kustannuksella erityisesti pientalovaltaisella KUUMA-seudulla, mutta myös Espoossa ja Vantaalla. Asuntokoot ovat pienentyneet myös kaikissa talotyypeissä. Pinta-alasumma kääntynee selvään nousuun vasta kuluvan vuoden aikana, Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä sanoo.

Asuntoaloitukset ennätyskorkealla
Asuntotuotannon aloitukset ovat nousseet ennätykselliselle tasolle, sillä vuoden pituisella jaksolla huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2017 aloitettiin 16 500 asunnon rakentaminen. Rakennuslupia myönnettiin suunnilleen yhtä suurelle asuntomäärälle.
Kyseisellä ajanjaksolla Helsingin seudulla valmistui 13 500 asuntoa. Tänä vuonna alueelle valmistuu noin 15 000 uutta asuntoa.
Kauppakamari on korostanut erityisesti kohtuuhintaisten vuokra- ja omistusasuntojen tarvetta, sillä asumisen kalleus estää työvoiman saantia.
– Pääkaupunkiseudun kalliit asuntojen hinnat ja vuokrat verrattuna muun Suomen hintoihin vähentävät halukkuutta ottaa työpaikka vastaan tältä alueelta, Perälä muistuttaa.

Helsinki jäljessä ympäryskuntien aktiivisuudesta
Asuntotuotannon asukaslukuun suhteutetut erot ovat kasvaneet varsin suuriksi Helsingin seudun kuntien välillä.
– Viime vuonna koko seudulla valmistui keskimäärin 8,5 asuntoa 1 000 asukasta kohti. Helsingin suhdeluku, 7 asuntoa 1 000 asukasta kohden, jäi selvästi seudun keskiarvosta, Perälä kertoo.
Asuntotuotanto oli suhteellisesti vilkkainta Järvenpäässä (18 asuntoa 1 000 asukasta kohden) Sipoossa (16,5 asuntoa 1 000 asukasta kohden). Niin Vantaalla kuin Mäntsälässäkin suhdeluku nousi 13,5:een. Espoossa tuotannon suhteellinen vilkkaus oli koko seudun keskitasoa.
Vähiten asuntoja suhteessa asukaslukuun valmistui Kauniaisissa, Pornaisissa, Vihdissä ja Hyvinkäällä.