Pysäköintipaikat ”Airbnb-palveluksi”

Monikäyttöperiaatteella toimivaan parkkihalliin tarvittaisiin jopa 30 prosenttia vähemmän paikkoja ja paikkaan oikeuttavan osakkeen ostaminenkin olisi 30 prosenttia nykyistä edullisempaa. Parhaimmillaan kaikki käyttökustannukset voisi kattaa vieraskäyttäjien maksamilla vuokrilla.
Laajasti asiaa tarkastellen monikäyttöhalli alentaisi kustannuksia myös asuntorakentamisen puolelle, sillä taloyhtiöön rakennettavien autopaikkojen määrä vaikuttaa suoraan myös asuntojen hintoihin.
Tällaisella esimerkillä teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n senior advisor, professori Matti Kokkala konkretisoi liiketoiminnan digiloikkaa ja sitä, minkälaisia hyötyjä digiloikasta voisi olla loppukäyttäjän elämään.
– Joka puolella tuotetaan tietoa, mutta tähän mennessä sitä ei ole juurikaan hyödynnetty. Toisin sanoen, siitä ei ole tuotettu liiketoimintaa. Nyt tiedosta on tullut uuden liiketoiminnan raaka-ainetta, Kokkala totesi.
Hän visioi pysäköintipaikkojen ”Airbnb-palvelua”, jossa valtaosan ajasta tyhjillään olevia autopaikkoja voisi helposti vuokrata eteenpäin. Yksinkertaisen sovelluksen avulla voisi saavuttaa merkittäviä säästöjä.
Matti Kokkola esiintyi Kiinteistö- ja rakentamisalan vuosittaisessa seminaarissa KIRA-foorumissa 17.11.2015.
Tapahtumassa oli mukana noin 500 alan asiantuntijaa. Seminaarissa pohdittiin mm. kaupungistumisen uhkia ja mahdollisuuksia, allianssimallin hyödyntämistä rakennushankkeissa sekä rakennusalallakin edessä olevaa digiloikkaa.