Puutteellisin rakentamisilmoituksin päästään vauhtiin

Verohallinto on päättänyt helpottaa yritysten, myös asunto-osakeyhtiöiden ja kotitalouksien tilannetta ja hyväksyä alkuvaiheessa myös puutteelliset ilmoitustiedot. Tällä siis tarkoitetaan 1. heinäkuuta voimaan astuva tiedonantovelvollisuutta, joka on rakennusalan verovalvontaa tehostava uusi menettely.

Tietoja antavat kaikki rakennustyötä tilaavat.  Heinäkuu on ensimmäinen kuukausi, jolta rakennustyön tilaajien täytyy kerätä urakka- ja työntekijätiedot ja ilmoittaa ne viimeistään 5.9. mennessä. Laaja muutos koskee kaikkia rakentamispalveluita tilaavia yrityksiä toimialasta riippumatta.

Myöhässä ollaan

Yritykset ovat kuitenkin pahasti myöhässä tiedonkeruujärjestelmien pystyttämisessä. Verohallinto on tiedottanut muutoksesta alan järjestöjä ja yrityksiä sekä järjestänyt useita koulutustilaisuuksia.

− Tietojen kerääminen on osoittautunut yritysten omaa arviota hankalammaksi. Lisäksi suuri osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on yhä valmistautumattomia. Olemme tästä viime tingassa tekemisestä hyvin huolissamme ja päätimme, että menettelyn voi aloittaa osittain puutteellisin tiedoin, kertoo ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta.

Puutteellisetkin tiedot hyväksytään

− Tilaajapuolella ei herätty ajoissa huomaamaan, että uusi ilmoitusvelvollisuus ei koske vain rakennusyrityksiä, vaan kaikkia rakennus- ja kunnossapitotöiden tilaajia, kuten muiden alojen yrityksiä, taloyhtiöitä ja kuntia. Esimerkiksi teiden kunnostus kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin, Wulff sanoo.

− Tärkeintä on nyt, että mahdollisimman moni aloittaa tietojen keräämisen, edes puutteellisina. Ilmoittamisen siirtäminen eteenpäin ei käytännössä ole enää mahdollista, sillä 5.9.2014 jälkeen tietojen kokonaan antamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, Wulff jatkaa.

Verohallinto panostaa neuvontaan ja yhteistyöhön, jotta ilmoitusmenettely saadaan sujuvaksi.

− Uudistus on iso ja tärkeä. Sen vuoksi Verohallinto pyrkii alkuvaiheessa ensisijaisesti ohjaamalla ilmoitusvelvolliset toimimaan oikein ja suhtautuu laiminlyöntimaksujen määräämiseen maltillisesti, Wulff kertoo.

Tiedot annetaan sähköisesti suomi.fi-palvelussa (lomake tulossa), Ilmoitin.fi-palvelussa tai oman ohjelmistosovelluksen kautta. Jatkossa tiedot kuuluu ilmoittaa kuukausittain.

Listaukset työntekijätiedoista ja urakkatiedoista, jotka voi ilmoittaa puutteellisesti, löytyvät verohallinnon sivustolta.

Lisäksi lue Kiinteistöposti Professionalissa julkaistu tiedonantovelvollisuutta koskeva artikkeli tästä.