Purkavaan uusrakentamiseen ehdotetaan helpotuksia

Purkavassa uusrakentamisessa taloyhtiöt purkavat tai luovuttavat muiden purettavaksi rakennuksensa, kun edessä on suuria peruskorjauksia. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen päätöksenteon helpottamista. Lakimuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Työryhmä ehdottaa helpotukseen kolmea keinoa. Ensimmäisenä keinona taloyhtiön yhtiökokous voisi päättää neljän viidesosan määräenemmistöllä sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Osakehuoneiston hallinta- tai muita oikeuksia ja velvollisuuksia ei muutettaisi. Jos osakas ei halua osallistua hankkeeseen, hänellä olisi oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan.

Toisena keinona ehdotetaan lakiin uusia säännöksiä vähemmistöosakkeiden lunastamisesta käypään hintaan. Osakkeenomistaja, joka omistaa yli 90 prosenttia taloyhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä saisilunastusoikeuden silloin, kun yhtiön peruskorjaaminen ei ole kannattavaa.

Kolmantena keinona yhtiökokous voisi neljän viidesosan määräenemmistöllä päättää korjauskelvottoman rakennuksen ja kiinteistön luovuttamisesta ja selvitystilasta siten, että yhtiön netto-omaisuus jaettaisiin saman tien osakkaille niin, että nämä saavat rahoitusta esimerkiksi uuden huoneiston hankkimiseen jostain muualta.

Työryhmän mukaan todennäköisimpiä purkavan uusrakentamisen kohteita olisivat 1960–1980-lukujen rakennukset kasvukeskuksissa.