Purkava lisärakentaminen joissakin tapauksissa kannattavaa

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tekemän selvityksen mukaan huonokuntoisten asunto-osakeyhtiöiden rakennusten purkaminen on joissakin tapauksissa kannattava vaihtoehto.
Raportti, jossa on selvitetty, minkälaisia vaikutuksia purkavaa lisärakentamista koskevan päätöksenteon helpottamiselle olisi osakkaille ja muille sidosryhmille, on nyt valmis. Selvityksen tuloksia käytetään asunto-osakeyhtiölain muutostarpeen arvioinnissa.
Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan kasvualueiden kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan enemmän asuntoja.
Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi voidaan purkaa vanhoja rakennuksia tehokkaamman ja asumistarpeiden kehitystä vastaavan rakentamisen tieltä.
Toisaalta huonokuntoisia rakennuksia omistavat asunto-osakeyhtiöt ovat vaikeassa tilanteessa, kun korjauksiin olisi sijoitettava huomattavia summia asuntojen arvoon verrattuna.
Voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki vaatii rakennusten purkamiselle kaikkien osakkaiden yksimielisen päätöksen. Tästä johtuen asunto-osakeyhtiöiden rakennuksia puretaan nykyisin varsin vähän ja vain sellaisissa tapauksissa, joissa rakennuksia ei niiden heikon kunnon vuoksi ole kannattanut korjata.
Purkavaa lisärakentamista voisi olla enemmän, jos hankkeet voitaisiin käynnistää osakkaiden määräenemmistön päätöksellä.

Asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet arvioidaan
Oikeusministeriö harkitsee selvityksen tulosten perusteella asunto-osakeyhtiölain muutosta. Hankkeen taustalla on hallitusohjelman tavoite täydennysrakentamisen päätöksenteon helpottamisesta.
– Asunto-osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseen perustuvaa yksimielisyysvaatimusta on nyt tarkasteltava tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Toisaalta selvitys osoittaa, että yhtiöiden päätöksenteon helpottamisen lisäksi suuri merkitys olisi käytännössä myös toimivien toteutus- ja yhteistyömallien luomisella, sanoo oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen.
Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin ovat laatineet Terttu Vainio, Pertti Lahdenperä ja Markku Kiviniemi VTT:ltä.

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen -raportti
löytyy tästä osoitteesta:

Kiinteistöpostissa nro 7/2016 lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen kertoi tarkemmin, minkälaisia näkökulmia purkavaan lisärakentamiseen liittyy asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta. Lue tämä artikkeli näköislehdestä sivultsa 28.