Purkaa, hyödyntää vai myydä?

Huoneistoremonttia tekevälle on nyt tullut uusi tietolähde, mistä selvittää tarkemmin tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista.
Ympäristöministeriö on avannut tätä tarkoitusta palvelevan tietopankin, joka löytyy osoitteesta ymparisto.fi/rakennusmateriaalit.
Suuri osa korjaamisesta tapahtuu omatoimisesti esimerkiksi huoneistoremonteissa tai pientalokorjauksissa, ja niissä syntyy myös merkittävä osa rakennus- ja purkujätteestä.
Tietopankki auttaa etenkin ei-ammattilaisia tunnistamaan vanhoja materiaaleja sekä antaa tietoa niiden ominaisuuksista, haitallisuudesta ja kierrätettävyydestä.
Tietopankin avulla halutaan ehkäistä turhaa purkamista ja edistää puretun materiaalin kierrätystä käyttäjien terveyttä vaarantamatta.
Materiaaleja voi etsiä tietokannasta materiaalin, tuotteen nimen, käyttöajan tai käyttökohteen perusteella. Sivustolla oleva kuvitus auttaa materiaalien tunnistamisessa.
Tietopankki sisältää lisäksi erillisen käyttöohjeen ja käytännön ohjeita korjaajalle purkamiseen, jätehuoltoon ja vaarallisiin aineisiin liittyen.