Puheenjohtajaklubit ja -forumit yleistyvät

Noin 800 nurmijärveläistä asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaa on saanut uuden voimavaran ja mahdollisuuksia tehtäviensä hoitamiseen ja hallitusten työskentelyn kehittämiseen. Tammikuussa alueelle perustettiin Nurmijärven Taloyhtiöforum – TYFO ry.

– Meillä on noin puoli vuotta aikaa jäsenhankintaan, yhdistyksen rekisteröimiseen, markkinointiin ja viestintään. Hallitus on asettanut yhdistykselle kaksi keskeistä tavoitetta tälle vuodelle: lokakuussa koulutustilaisuus ja marraskuussa syyskokous, puheenjohtajaksi valittu Leena Zittling kertoo.

Suomessa toimii jo useampia asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien klubeja tai forumeita, joista vanhin on Tapiolan Taloyhtiöforum ry. Se aloitti toimintansa vuonna 2006.

Sen tarkoituksena on parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä, kehittää tervettä rakennuskantaa sekä eritoten edistää paikallisten asunto-osakeyhtiöiden hyvän hallinnon yleisiä edellytyksiä. Puheenjohtajana toimiva Olavi Merikanto kertoo korjaustarpeiden lisänneen merkittävästi puheenjohtajien kiinnostusta liittyä mukaan toimintaan.

Avoimen keskustelun ja kokemusten vaihdon lisäksi forumilaiset tekevät tutustumiskäyntejä yrityksiin tai muihin Espoon alueella sijaitseviin mielenkiintoisiin kohteisiin, esimerkiksi vierailu rakenteilla olevassa metrotunnelissa keräsi runsaasti osanottajia.

Vuonna 2007 vantaalainen Timo Pokela lähti miettimään ajatusta taloyhtiöiden puheenjohtajayhteistyöstä Oulunkylässä, koska sielläkin alkoi olla tarvetta keskustelemiseen ja kokemusten vaihtoon erilaisista teemoista samanikäisten taloyhtiöiden kesken.

Perustamisasiakirjat allekirjoitettiin helmikuussa 2009 ja toukokuussa yhdistys rekisteröitiin Ogeli-Klubi ry:n nimellä. Kokousiltoja on pidetty vuosittain neljästä-viiteen. Yhdistyksellä on ollut myös palsta Oulunkyläläinen-lehden joka numerossa syyskuusta 2007 alkaen (6 numeroa/vuodessa). Sitä on pitänyt hallituksen puheenjohtaja Pentti Vähäkuopus.

Myös turkulaiset innostuivat Puheenjohtajien Klubi ry:n perustamiseen vuoden 2009 kesällä. Klubin jäsenmäärä on noussut perustamisesta alkaen ja nykyisellään puhutaan noin 160 puheenjohtajasta. – Jäsenmäärä on kasvanut niin paljon, että se kielii tarpeesta. Vertaisverkko, missä voi kilauttaa kaverille ja kysyä, miten teillä, kun tehtiin remontti, mikä meni pieleen, mikä onnistui. Meidän kaikkien ei tarvitse juosta seinää päin, jos yksi on jo niin tehnyt, Klubin merkityksestä tokaisi klubin perustajiin lukeutuva Mika Artesola perustamisesta kertovassa uutisessa.

Helsingin Aurinkolahteen on juuri perustettu AAF Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumi, jota vetää Antti Elonen ja johon kuuluu nyt j noin 50 Aurinkolahden noin 80 taloyhtiöstä.

Tiedossa on, että myös Jyväskylässä on puheenjohtajakunta kokoontunut Jyväskylän Hallitusforumin nimellä vetäjänään Heikki Savolainen. Lahdessa puheenjohtajat ovat kokoontuneet yhteisiin tapaamisiin joka kuukauden toinen torstai Leena Malkavaaran vetämänä. Oulussa Hannu Hamari on kutsunut puheenjohtajia yhteisiin keskusteluhetkiin.

Alueelliset puheenjohtajaforumit tai -klubit, jotka on rekisteröity, toimivat itsenäisesti, vaikka Kiinteistöliitto onkin kehottanut niiden perustamiseen. Toisaalta klubeja tai foorumeita voi syntyä vapaamuotoisemminkin tai vaikkapa kaupunkialueen seura- tms. toiminnan kumppanina.

Yhdessä kehittämään taloyhtiöiden johtamiskulttuuria

Nurmijärveläisten puheenjohtajaforumin puuhanainen Leena Zittling kertoi innostuneensa hallitustyöskentelystä ja asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajuudesta muuttaessaan As Oy Nurmijärven Trissaan, kaksikerroksiseen rivitaloyhtiöön. Yhtiöön kuuluu kaksi rakennusta, 20 huoneistoa. Se valmistui vuoden 2011 marraskuussa.

Taloyhtiön hallituksen työskentelystä hänellä oli kokemusta muutamasta aiemmasta asunto-osakeyhtiöstä, mutta sitäkin enemmän sitä on karttunut 30 vuoden aikana liike-elämän palveluksessa ja ylemmissä johtotehtävissä pääsääntöisesti terveydenhuoltoalan organisaatioissa.

– Kiinnitin huomiota  hyviin yksityissektorin hallitustyöskentelytapoihin tottuneena, että asunto-osakeyhtiöiden hallitustyöskentelyyn ei ole kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota.

– Vaikka esimerkiksi yksityisellä sektorilla ihmiset ovat eri mieltä asioista, niin he  kuitenkin pyrkivät löytämään asioissa aika nopeasti kompromisseja. Kun on kyse investoinneista, joiden pitää mennä ajallaan eteenpäin, niin silloin hallituksenkin päätöksenteon ja toiminnan täytyy olla todella hallittua. Ja vaikka olisi kyse vaikkapa taloudellista tulosta tavoittelemattomasta kansainvälisestä organisaatiosta, niin siellä on usein se palava halu saada asioita menemään eteenpäin, hän muistuttaa.

Eri kokoiset yhtiöt toistensa tueksi

Nurmijärvi on kasvanut voimakkaasti viimeisten 30-40 vuoden aikana. Asukkaita on yli 40 000 ja asunto-osakeyhtiöitäkin noin 880.  Alueella on paljon pienehköjä taloyhtiöitä, mutta oletettavaa myös se, että ilman ammatti-isännöitsijän apua toimivilla pienillä on sitäkin suurempi tarve kuulla muiden kokemuksia yrityksistä, urakoitsijoista, korjauksista ja arkistenkin asioiden hoitamisesta.

– Kun yhdistyksen perustamiskokous oli pidetty, hallitus tapasi helmikuussa ja sovimme, että TYFOn hallituksen jäsenille pidän pienimuotoisen koulutustilaisuuden. Siinä on tarkoitus yleisellä tasolla käydä läpi asunto-osakeyhtiölakia käytännön kannalta ja sitten myös evästää yhtiöitä tutkimaan omien yhtiöidensä yhtiöjärjestykset tarkkaan, Leena Zittling kertoo.

Sääntöjen mukaan TYFO-yhdistyksen tarkoituksena on edistää elinvoimaisen elinympäristön järjestämistä, kehittää turvallista ja terveellistä asuntorakentamista sekä eritoten vahvistaa paikallisten asunto-osakeyhtiöiden hyvää johtamiskulttuuria ja hallinnon yleisiä edellytyksiä asunto-omistuksen arvoa nostaen.

– Osaamisen kehittämisen kautta taloyhtiöiden hallitukset pystyvät paremmin turvaamaan osakkailleen hyvän palvelutason sekä tukemaan isännöitsijöitä heidän operatiivisessa työssään, jatkaa Zittling.

*****************************************

Puheenjohtajien klubeja ja forumeita: Nurmijärven TYFO: Leena Zittling; Tapiolan Taloyhtiöforum: Olavi Merikanto; Turun Puheenjohtajien klubi:  Mika Artesola; AAF Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumi: Antti Elonen; Ogeli-Klubi: Hannu Naskali; Jyväskylän Hallitusforum: Heikki Savolainen; Lahden Puheenjohtajien Klubi: Leena Malkavaara

Kysy vetäjien yhteystietoja päätoimittaja Riina Takalalta: riina.takala@kiinteistoposti.fi

***********************************

Nurmijärven TYFOsta kertova juttu on kokonaisuudessaan julkaistu huhtikuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 3/2014.

2 Comments

  1. Vertaisryhmät ovat varmasti tarpeeseen, mutta rakennetaanko näin uutta johtoporrasta osakkaiden yläpuolelle, Lisätäänkö näin asukasdemokratiaa, osakkaan vaikutusmahdolisuuksia vaiko ei?

    • Se kokemus, mikä minulla näistä vertaisryhmistä on, että ne koituvat kyllä sitä kautta osakkaiden eduksi, että klubeissa puheenjohtaja saa tietoa alan yrityksistä ja toisten taloyhtiöiden kokemuksista. Parhaimmillaan silloin onnistutaan välttämään huonoja tekijöitä. Ja taas niinkin päin, että ehkä tarjouspyyntökierrokselle tulee mukaan jokin yritys, josta ei olisi muuten tiennyt. Uskoisin myös, ettei klubit tai forumit asukasdemokratiaa polje tai osakkaan vaikutusmahdollisuuksia heikennä, sillä tuon tyyppisiin ongelmiin sylttytehtaan juuret taitavat aina löytyä taloyhtiöstä ja sen yksilöistä. Kiitos kommentista. Riina Takala

Kommentointi on suljettu.