Pölynsidonnalla taltutetaan pölypitoisuudet nopeimmin

Katupölyn torjunnassa tehokkaimpia menetelmiä ovat katujen pölynsidonta ja korkeapaineista vesipesua soveltavat kadun puhdistusmenetelmät. Tämä selviää tuoreista pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen REDUST-hankkeen tutkimustuloksista.
– Helsingissä tänä keväänä toteutetut pölynsidontatoimenpiteet ovat todennäköisesti alentaneet huomattavasti hiukkaspitoisuuksia siitä, mitä ne olisivat olleet ilman kunnossapidon aktiivisia toimia. Pölynsidonnalla voidaan nopeasti vähentää katupölyn terveyshaittoja, kunnes kadut päästään kunnolla pesemään ja hiukkaspitoisuudet saadaan vakiintumaan kesätasoille, hankkeen koordinaattorina toiminut vs. ympäristötarkastaja Jukka-Pekka Männikkö toteaa.

Katupöly väheni jopa 60 prosenttia
Tutkimuksissa katupölypäästöjä voitiin vähentää pölynsidonnalla noin 40–60 prosenttia parin kolmen päivän aikana. Vähennyksellä on merkittävä vaikutus katupölyn terveyshaittoihin.
Helsingissä pölynsidontaan käytetään useimmiten tiesuolan eli natriumkloridin lähisukulaista kalsiumkloridia. Se sitoo itseensä ilmasta vettä ja pitää kadun pinnan kosteana, eikä pöly pääse nousemaan hengitysilmaan. Liuosta voi pitoisuudesta riippuen käyttää myös pakkasten aikaan ja toimenpide on erittäin nopea toteuttaa katujen pesuihin verrattuna. Pölynsidonta siis antaa lisäaikaa pesujen toteuttamiselle, vaikka se ei itsessään poista pölyä kadun pinnasta.

Pesumenetelmissä eroja
REDUST-hankkeessa parhaiksi pesumenetelmiksi havaittiin painepesut joko painepesevällä imulakaisukoneella tai imulakaisukoneella ja erillisellä painepesuautolla. Pelkkä imulakaisu jättää hienon pölyn kadun pintaan eikä toimenpide itsessään ole riittävä hillitsemään hengitettävää katupölyä, ennen kuin sateet tai pesutoimenpiteet poistavat myös hienoimman pölyn.
Hiekannostoon joudutaan kuitenkin käyttämään yksinkertaisempia laitteita jatkossakin, sillä toimenpiteet on tärkeää tehdä nopeasti mutta uusimpia koneita ei riitä joka kadulle samaan aikaan.

Katujen hiekoitus ja nastarenkaat aiheuttavat paljon katupölyä
Hiekoitusmateriaalien käyttöä olisi katupölyn vähentämiseksi syytä korvata muilla menetelmillä aina kun mahdollista. Jos hiekoitusta pitää käyttää, siihen tulisi käyttää pesuseulottua materiaalia mistä hienoin pölyävä aines on poistettu.
Nastarenkaiden todettiin tutkimuksissa aiheuttavan enemmän pölynmuodostusta kuin kitkarenkaiden. Kun katupöly on jo päässyt muodostumaan, käytännössä kaikki talvirenkaat kuitenkin nostavat sitä hengitysilmaan.
Tällä hetkellä käynnissä oleva katupölykausi on muodostumassa pahimmaksi vuosiin erityisesti otollisen sään vuoksi. Pääkaupunkiseudulla tiet olivat paljaana suuren osan talvesta ja nastarenkaat pääsivät rouhimaan tien päällystettä pitkän aikaa. Nastarenkaat ovat myös pysyneet liikenteessä keväisilläkin säillä takatalven riskin vuoksi, joten uutta katupölyä muodostuu edelleen jatkuvasti.
Hanke sai EU:n LIFE+ -rahoitustukea.